8. ročník

UČIVO A ÚKOLY PRO ŽÁKY 8.B,C     7. 2. 2022

ANGLICKÝ JAZYK 8.B,C    ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 8.B,C    DĚJEPIS 8.B,C    MATEMATIKA 8. B,C PŘÍRODOPIS 8. B,C

UČIVO A ÚKOLY PRO ŽÁKY 8. ROČNÍKU 21. a 24. 1. 2022

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 8   DĚJEPIS 8   FYZIKA 8   MATEMATIKA 8   NĚMECKÝ JAZYK 8   PŘÍRODOPIS 8    ANGLICKÝ JAZYK 8   ZEMĚPIS 8

UČIVO A ÚKOLY PRO ŽÁKY 8.B   5. – 10. 1. 2022

DĚJEPIS 8.B   FYZIKA 8.B   HUDEBNÍ VÝCHOVA 8.B   CHEMIE 8.B   MATEMATIKA 8.B   NĚMECKÝ JAZYK 8.B PŘÍRODOPIS 8.B  ANGLICKÝ JAZYK 8.B   ZEMĚPIS 8.B

UČIVO A ÚKOLY PRO ŽÁKY 8. ROČNÍKU   19. – 24. 11. 2021

ANGLICKÝ JAZYK 8   ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 8   DĚJEPIS 8   FYZIKA 8   CHEMIE 8   MATEMATIKA 8 NĚMECKÝ JAZYK 8   PŘÍRODOPIS 8   VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8 CA   ZEMĚPIS 8

UČIVO A ÚKOLY PRO ŽÁKY 8. ROČNÍKU 17. – 21. 5. 2021

ANGLIČTINA 8    ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 8    DĚJEPIS 8   FYZIKA 8   CHEMIE 8   MATEMATIKA 8 NĚMECKÝ JAZYK 8   PŘÍRODOPIS 8   TĚLESNÁ VÝCHOVA 8    VOLITELNÝ PŘEDMĚT VÝTVARNÁ DÍLNA VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8   VÝTVARNÁ VÝCHOVA 2.STUPEŇ    ZEMEPIS 8

UČIVO A ÚKOLY PRO ŽÁKY 8. ROČNÍKU 3. – 7. 5. 2021

ANGLICKÝ JAZYK 8    ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 8    DĚJEPIS 8    FYZIKA 8    HUDEBNÍ VÝCHOVA 8 CHEMIE 8    MATEMATIKA 8    NĚMECKÝ JAZYK 8    PŘÍRODOPIS 8    TĚLESNÁ VÝCHOVA 2. STUPEŇ VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8    ZEMEPIS 8

UČIVO A ÚKOLY PRO ŽÁKY 8. ROČNÍKU 26. – 30. 4. 2021

ANGLICKÝ JAZYK 8    ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 8    DĚJEPIS 8    FYZIKA 8    CHEMIE 8   MATEMATIKA8 NĚMECKÝ JAZYK 8    PRAKTICKÉ ČINNOSTI 8    PŘÍRODOPIS 8    TĚLESNÁ VÝCHOVA 2. STUPEŇ           VP VAŘENÍ 8. ROČNÍK    VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8    VÝTVARNÁ VÝCHOVA 2.STUPEŇ    ZEMEPIS 8

UČIVO A ÚKOLY PRO ŽÁKY 8. ROČNÍKU 19. – 23. 4. 2021

ANGLICKÝ JAZYK 8    ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 8    DĚJEPIS 8    FYZIKA 8    CHEMIE 8      MATEMATIKA 8    NĚMECKÝ JAZYK 8    PŘÍRODOPIS 8    TĚLESNÁ VÝCHOVA 2. STUPEŇ           VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8    ZEMEPIS 8

UČIVO A ÚKOLY PRO ŽÁKY 8. ROČNÍKU 12. – 16. 4. 2021

ANGLICKÝ JAZYK 8    ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 8    DĚJEPIS 8    FYZIKA 8    CHEMIE 8                 JAK NA DOBROU NÁLADU – 2.STUPEŇ    MATEMATIKA 8    NĚMECKÝ JAZYK 8    PŘÍRODOPIS 8   VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8    ZEMEPIS 8

UČIVO A ÚKOLY PRO ŽÁKY 8. ROČNÍKU 6. – 9. 4. 2021

ANGLICKÝ JAZYK 8    ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 8    DĚJEPIS 8    FYZIKA 8    CHEMIE 8       MATEMATIKA 8    NĚMECKÝ JAZYK 8    PŘÍRODOPIS 8    VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8    ZEMEPIS 8

UČIVO A ÚKOLY PRO ŽÁKY 8. ROČNÍKU 29. – 31. 3. 2021

ANGLICKÝ JAZYK 8    ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 8    DĚJEPIS 8    FYZIKA 8    MATEMATIKA 8   NĚMECKÝ JAZYK 8    PŘÍRODOPIS 8    VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8    ZEMEPIS 8

UČIVO A ÚKOLY PRO ŽÁKY 8. ROČNÍKU 22. – 26. 3. 2021

ANGLICKÝ JAZYK 8    ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 8    DĚJEPIS 8    FYZIKA 8    CHEMIE 8      MATEMATIKA 8    NĚMECKÝ JAZYK 8    PŘÍRODOPIS 8    VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8    ZEMEPIS 8

VP – DIGITÁLNÍ SVĚT   VP – SPORTOVNÍ HRY   VP – VÝTVARNÁ DÍLNA   VP – KYTARA                              VP – VAŘENÍ 8. a 9. ROČNÍK   VP – MLADÝ KUTIL 1   VP – MLADÝ KUTIL 2

UČIVO A ÚKOLY PRO ŽÁKY 8. ROČNÍKU 15. – 19. 3. 2021

ANGLICKÝ JAZYK 8    ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 8    DĚJEPIS 8    FYZIKA 8    CHEMIE 8      MATEMATIKA 8    NĚMECKÝ JAZYK 8    PŘÍRODOPIS 8    VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8               VÝTVARNÁ VÝCHOVA 2. STUPEŇ    ZEMEPIS 8

UČIVO A ÚKOLY PRO ŽÁKY 8. ROČNÍKU 8. – 12. 3. 2021

ANGLICKÝ JAZYK 8    ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 8    DĚJEPIS 8    FYZIKA 8    CHEMIE 8      MATEMATIKA 8    NĚMECKÝ JAZYK 8    PŘÍRODOPIS 8    VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8    ZEMĚPIS 8

UČIVO A ÚKOLY PRO ŽÁKY 8. ROČNÍKU 1. – 5. 3. 2021

ANGLICKÝ JAZYK 8    ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 8    DĚJEPIS 8    FYZIKA 8    CHEMIE 8      MATEMATIKA 8    NĚMECKÝ JAZYK 8    PŘÍRODOPIS 8    VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8    ZEMEPIS 8  

UČIVO A ÚKOLY PRO ŽÁKY 8. ROČNÍKU 22. – 26. 2. 2021

ANGLICKÝ JAZYK 8    ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 8    DĚJEPIS 8    FYZIKA 8    CHEMIE 8      MATEMATIKA 8    NĚMECKÝ JAZYK 8    PŘÍRODOPIS 8    VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8    ZEMEPIS 8

UČIVO A ÚKOLY PRO ŽÁKY 8. ROČNÍKU 15. – 19. 2. 2021

ANGLICKÝ JAZYK 8    ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 8    DĚJEPIS 8    FYZIKA 8    CHEMIE 8      MATEMATIKA 8    NĚMECKÝ JAZYK 8    PŘÍRODOPIS 8    VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8    ZEMĚPIS 8

UČIVO A ÚKOLY PRO ŽÁKY 8. ROČNÍKU 1. – 5. 2. 2021 

ANGLICKÝ JAZYK 8    ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 8    DĚJEPIS 8    FYZIKA 8    CHEMIE 8      MATEMATIKA 8    NĚMECKÝ JAZYK 8    PŘÍRODOPIS 8    VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8    ZEMEPIS 8

UČIVO A ÚKOLY PRO ŽÁKY 8. ROČNÍKU 25. – 28. 1. 2021

ANGLICKÝ JAZYK 8    ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 8    DĚJEPIS 8    FYZIKA 8    CHEMIE 8      MATEMATIKA 8   NĚMECKÝ JAZYK 8   PŘÍRODOPIS 8   VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8   ZEMEPIS 8

UČIVO A ÚKOLY PRO ŽÁKY 8. ROČNÍKU 18. – 22. 1. 2021

ANGLICKÝ JAZYK 8   ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 8   DĚJEPIS 8   FYZIKA 8   CHEMIE 8   MATEMATIKA 8 NĚMECKÝ JAZYK 8   PŘÍRODOPIS 8   VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8   ZEMEPIS 8

UČIVO A ÚKOLY PRO ŽÁKY 8. ROČNÍKU 11. – 15. 1. 2021

ANGLICKÝ JAZYK 8   ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 8   DĚJEPIS 8   FYZIKA 8   CHEMIE 8   MATEMATIKA 8 NĚMECKÝ JAZYK 8   PŘÍRODOPIS 8   ZEMEPIS 8   VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8

UČIVO A ÚKOLY PRO ŽÁKY 8.ROČNÍKU 4. – 8. 1. 2021

ANGLICKÝ JAZYK 8   ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 8   DĚJEPIS 8   CHEMIE 8   FYZIKA 8   MATEMATIKA 8   NĚMECKÝ JAZYK 8   PŘÍRODOPIS 8   VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8   ZEMEPIS 8

UČIVO A ÚKOLY PRO ŽÁKY 8. ROČNÍKU 14. – 18. 12. 2020

ANGLICKÝ JAZYK 8   ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 8   CHEMIE 8   MATEMATIKA 8   NĚMECKÝ JAZYK 8 PŘÍRODOPIS 8   VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8   ZEMEPIS 8

UČIVO A ÚKOLY PRO ŽÁKY 8. ROČNÍKU 30. 11. – 4. 12. 2020

ANGLICKÝ JAZYK 8   ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 8   DĚJEPIS 8   FYZIKA 8   CHEMIE 8   MATEMATIKA 8 NĚMECKÝ JAZYK 8   PŘÍRODOPIS 8   VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8   ZEMEPIS 8

UČIVO A ÚKOLY PRO ŽÁKY 8. ROČNÍKU 23. – 27. 11. 2020

ANGLICKÝ JAZYK 8   ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 8   DĚJEPIS 8   FYZIKA 8   CHEMIE 8   MATEMATIKA 8 NĚMECKÝ JAZYK 8   PŘÍRODOPIS 8   VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8   ZEMEPIS 8

UČIVO A ÚKOLY PRO ŽÁKY 8. ROČNÍKU 16. – 20. 11. 2020

ANGLICKÝ JAZYK 8   ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 8   DĚJEPIS 8   FYZIKA 8   CHEMIE 8     MATEMATIKA 8    NĚMECKÝ JAZYK 8   PŘÍRODOPIS 8   VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8   ZEMEPIS 8

UČIVO A ÚKOLY PRO ŽÁKY 8. ROČNÍKU 9. – 13. 11. 2020

ANGLICKÝ JAZYK 8    ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 8    DĚJEPIS 8    FYZIKA 8    CHEMIE 8      MATEMATIKA 8    NĚMECKÝ JAZYK 8    VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8    PŘÍRODOPIS 8    ZEMĚPIS 8

UČIVO A ÚKOLY PRO ŽÁKY 8. ROČNÍKU 2. – 6. 11. 2020 

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 8   ANGLICKÝ JAZYK 8   DĚJEPIS 8      FYZIKA 8   CHEMIE 8       MATEMATIKA 8   NĚMECKÝ JAZYK 8   PŘÍRODOPIS 8   VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8   ZEMĚPIS 8