Projekt UL 63

Projekt
ZŠ HLAVNÍ, UL 63
je spolufinancován Evropskou unií.
Cílem projektu v ZŠ je personální posílení našeho týmu o školního
asistenta a školního speciálního pedagoga, využití ICT
ve vzdělávání a projektový den mimo školu. U ŠD posilujeme náš
tým o speciálního pedagoga a projektový den mimo ŠD. 

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání