7. ročník

UČIVO A ÚKOLY PRO ŽÁKY 7.A    7. 2. 2022

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 7.A    DĚJEPIS 7.A    MATEMATIKA 7.A    PŘÍRODOPIS 7.A    ZEMĚPIS 7.A

UČIVO A ÚKOLY PRO ŽÁKY 7.B 21. a 24. 1. 2022

ANGLICKÝ JAZYK 7.B   ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 7.B   FYZIKA 7.B   MATEMATIKA 7.B   PŘÍRODOPIS 7.B VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 7.B   ZEMĚPIS 7. B   DĚJEPIS 7.B

UČIVO A ÚKOLY PRO ŽÁKY 7.B     7. – 13. 1. 2022

ANGLICKÝ JAZYK 7.B   FYZIKA 7.B   INFORMATIKA 7.B    MATEMATIKA 7.B   PRIRODOPIS 7.B   ZEMEPIS 7.B ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 7.B    VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 7.B   DĚJEPIS 7.B

UČIVO A ÚKOLY PRO ŽÁKY 7. ROČNÍKU 19. – 24. 11. 2021

ANGLICKÝ JAZYK 7   ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 7   DĚJEPIS 7   FYZIKA 7   INFORMATIKA 7  MATEMATIKA 7   PŘÍRODOPIS 7   VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 7   ZEMEPIS 7

UČIVO A ÚKOLY PRO ŽÁKY 7. ROČNÍKU 10. – 14. 5. 2021

ANGLICKÝ JAZYK 7    ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 7    DĚJEPIS 7    FYZIKA 7    INFORMATIKA 7 MATEMATIKA 7    MLADÝ KUTIL    PRAKTICKÉ ČINNOSTI DÍVKY 7.ROČNÍK    PŘÍRODOPIS 7           TĚLESNÁ VÝCHOVA 2. STUPEŇ    VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 7    ZEMĚPIS 7

UČIVO A ÚKOLY PRO ŽÁKY 7. ROČNÍKU 3. – 7. 5. 2021

ANGLICKÝ JAZYK 7    ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 7    DĚJEPIS 7    FYZIKA 7    HUDEBNÍ VÝCHOVA 7 INFORMATIKA 7    MATEMATIKA 7    PRAKTICKÉ ČINNOSTI 7. ROČNÍK – HOŠI                          PRAKTICKÉ ČINNOSTI 7.ROČNÍK – DÍVKY    PŘÍRODOPIS 7    TĚLESNÁ VÝCHOVA 2. STUPEŇ        VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 7    ZEMĚPIS 7

UČIVO A ÚKOLY PRO ŽÁKY 7. ROČNÍKU 26. – 30. 4. 2021

ANGLICKÝ JAZYK 7    ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 7    DĚJEPIS 7    FYZIKA 7    INFORMATIKA 7 MATEMATIKA 7    PRAKTICKÉ ČINNOSTI 7. ROČNÍK – DÍVKY    PŘÍRODOPIS 7                            TĚLESNÁ VÝCHOVA 2. STUPEŇ    VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 7    VÝTVARNÁ VÝCHOVA 2.STUPEŇ    ZEMĚPIS 7

UČIVO A ÚKOLY PRO ŽÁKY 7. ROČNÍKU 19. – 23. 4. 2021

ANGLICKÝ JAZYK 7    ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 7    DĚJEPIS 7    FYZIKA 7    INFORMATIKA 7 MATEMATIKA 7    PRAKTICKÉ ČINNOSTI 6 – HOŠI, 7 – DÍVKY    PŘÍRODOPIS 7                            TĚLESNÁ VÝCHOVA 2. STUPEŇ    VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 7    ZEMEPIS 7

UČIVO A ÚKOLY PRO ŽÁKY 7. ROČNÍKU 12. – 16. 4. 2021

ANGLICKÝ JAZYK 7    ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 7    DĚJEPIS 7    FYZIKA 7    INFORMATIKA 7           JAK NA DOBROU NÁLADU – 2.STUPEŇ    MATEMATIKA 7    PŘÍRODOPIS 7    VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 7 ZEMĚPIS 7

UČIVO A ÚKOLY PRO ŽÁKY 7. ROČNÍKU 6. – 9. 4. 2021

ANGLICKÝ JAZYK 7    ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 7   DĚJEPIS 7   FYZIKA 7    INFORMATIKA 7 MATEMATIKA 7    PŘÍRODOPIS 7    VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 7    ZEMĚPIS 7

UČIVO A ÚKOLY PRO ŽÁKY 7. ROČNÍKU 29. – 31. 3. 2021

ANGLICKÝ JAZYK 7   ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 7    DĚJEPIS 7    FYZIKA 7    INFORMATIKA 7 MATEMATIKA 7    PŘÍRODOPIS 7    VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 7    ZEMĚPIS 7

UČIVO A ÚKOLY PRO ŽÁKY 7. ROČNÍKU 22. – 26. 3. 2021

ANGLICKÝ JAZYK 7    ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 7    DĚJEPIS 7   FYZIKA 7    INFORMATIKA 7 MATEMATIKA 7    PŘÍRODOPIS 7    VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 7    ZEMĚPIS 7 – MAPA    ZEMĚPIS 7

VP – DIGITÁLNÍ SVĚT   VP – SPORTOVNÍ HRY   VP – VÝTVARNÁ DÍLNA   VP – KYTARA  VP – VAŘENÍ – 7. ROČNÍK

VP – MLADÝ KUTIL 1    VP – MLADÝ KUTIL 2

UČIVO A ÚKOLY PRO ŽÁKY 7. ROČNÍKU 15. – 19. 3. 2021

ANGLICKÝ JAZYK 7    ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 7    DĚJEPIS 7    FYZIKA 7    INFORMATIKA 7 MATEMATIKA 7    PRAKTICKÉ ČINNOSTI 7    PŘÍRODOPIS 7    VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 7            VÝTVARNÁ VÝCHOVA 2. STUPEŇ    ZEMĚPIS 7

UČIVO A ÚKOLY PRO ŽÁKY 7. ROČNÍKU 8. – 12. 3. 2021

ANGLICKÝ JAZYK 7    ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 7    DĚJEPIS 7    FYZIKA 7    INFORMATIKA 7 MATEMATIKA 7    PŘÍRODOPIS 7    VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 7    ZEMĚPIS 7

UČIVO A ÚKOLY PRO ŽÁKY 7. ROČNÍKU 1. – 5. 3. 2021

ANGLICKÝ JAZYK 7    ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 7    DĚJEPIS 7    FYZIKA 7    INFORMATIKA 7 MATEMATIKA 7    PRAKTICKÉ ČINNOSTI 7 HOŠI    PŘÍRODOPIS 7    VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 7    ZEMĚPIS 7

UČIVO A ÚKOLY PRO ŽÁKY 7.ROČNÍKU 22. – 26. 2. 2021

ANGLICKÝ JAZYK 7    ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 7    DĚJEPIS 7    FYZIKA 7    INFORMATIKA 7 MATEMATIKA 7    PŘÍRODOPIS 7    VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 7    ZEMĚPIS 7

UČIVO A ÚKOLY PRO ŽÁKY 7. ROČNÍKU 15. – 19. 2. 2021

ANGLICKÝ JAZYK 7    ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 7    DĚJEPIS 7    FYZIKA 7    INFORMATIKA 7 MATEMATIKA 7    PŘÍRODOPIS 7    VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 7    ZEMEPIS 7

UČIVO A ÚKOLY PRO ŽÁKY 7. ROČNÍKU 1. – 5. 2. 2021

ANGLICKÝ JAZYK 7    ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 7    DĚJEPIS 7    FYZIKA 7    INFORMATIKA 7 MATEMATIKA 7    PŘÍRODOPIS 7    VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 7    ZEMEPIS 7

UČIVO A ÚKOLY PRO ŽÁKY 7. ROČNÍKU 25. – 28. 1. 2021

ANGLICKÝ JAZYK 7    ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 7    DĚJEPIS 7    FYZIKA 7    MATEMATIKA 7 PŘÍRODOPIS 7   INFORMATIKA 7    VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 7    ZEMEPIS 7

UČIVO A ÚKOLY PRO ŽÁKY 7. ROČNÍKU 18. – 22. 1. 2021

ANGLICKÝ JAZYK 7   ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 7   DĚJEPIS 7   FYZIKA 7   INFORMATIKA 7  MATEMATIKA 7   PŘÍRODOPIS 7   VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 7   ZEMEPIS 7

UČIVO A ÚKOLY PRO ŽÁKY 7. ROČNÍKU 11. – 15. 1. 2021

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 7  ANGLICKÝ JAZYK 7  DĚJEPIS 7 – PRACOVNÍ LIST   DĚJEPIS 7   FYZIKA 7   INFORMATIKA 7 MATEMATIKA 7   PŘÍRODOPIS 7   VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 7   ZEMEPIS 7

UČIVO A ÚKOLY PRO ŽÁKY 7. ROČNÍKU 4. – 8. 1. 2021

ANGLICKÝ JAZYK 7   ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 7   DĚJEPIS 7   FYZIKA 7   INFORMATIKA 7  MATEMATIKA 7   PŘÍRODOPIS 7   VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 7   ZEMEPIS 7

UČIVO A ÚKOLY PRO ŽÁKY 7.ROČNÍKU 7. – 11. 12. 2020

ANGLICKÝ JAZYK 7   ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 7   DĚJEPIS 7   FYZIKA 7   INFORMATIKA 7  MATEMATIKA 7   PŘÍRODOPIS 7   VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 7   ZEMĚPIS 7

UČIVO A ÚKOLY PRO ŽÁKY 7.ROČNÍKU 23. – 27. 11. 2020

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 7   ANGLICKÝ JAZYK 7   DĚJEPIS 7   FYZIKA 7   INFORMATIKA 7   MATEMATIKA 7   PŘÍRODOPIS 7   VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 7   ZEMEPIS 7

UČIVO A ÚKOLY PRO ŽÁKY 7. ROČNÍKU 16. – 20. 11. 2020

ANGLICKÝ JAZYK 7    ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 7    DĚJEPIS 7    FYZIKA 7    INFORMATIKA 7 MATEMATIKA 7    PŘÍRODOPIS 7    VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 7    ZEMEPIS 7

UČIVO A ÚKOLY PRO ŽÁKY 7. ROČNÍKU 9. – 13. 11. 2020

ANGLICKÝ JAZYK 7    ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 7    DĚJEPIS 7    FYZIKA 7    MATEMATIKA 7    PŘÍRODOPIS 7    VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 7 ZEMEPIS 7

UČIVO A ÚKOLY PRO ŽÁKY 7. ROČNÍKU 2. – 6. 11. 2020

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 7   ANGLICKÝ JAZYK 7   FYZIKA 7   DĚJEPIS 7   INFORMATIKA 7   MATEMATIKA 7   PŘÍRODOPIS 7   VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 7   ZEMEPIS 7