Aktuálně v naší škole

Podpora inkluzivního vzdělávání v Ústí nad Labem
-------------------------------------------------------------------------

Na škole působí speciální pedagog a školní psycholog

Projekt ZŠ HLAVNÍ, UL 63