zájmová činnost

V letošním školním roce nabízíme žákům velké množství kroužků a náprav SPU a odpoledních příprav. Každý si může vybrat dle svého uvážení a chuti od pohybových aktivit přes tvůrčí činnosti až k dalšímu rozvíjení svých znalostí a dovedností.

  • Pravidla kroužků
  • příhlášení po dohodě s vedoucím kroužku
  • účast je dobrovolná
  • odhlášení možné kdykoliv písemnou formou

 

  • Pravidla nepovinného předmětu
  • příhlášení na začátku roku či v pololetí
  • docházka je povinná, nutno omlouvat absenci
  • odhlášení pouze v pololetí žádostí adresovanou řediteli školy
  • hodnocení: 1 – 5

 

KROUŽKY A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY
název vedoucí termín určen pro
Míčové hry sl. Šíbalová Po 12,45 – 13,30 1. – 3.tř
Společenské hry p. Morkusová Čt 14,00 – 14,45 2. – 3. třída
Florbal 1. p. Baranová St, Pá 14,00 – 15,00 3. 4.tř
Florbal 2. p. Bendlmajer St, Pá, 14,00 – 15,30 5. – 9. třídy
Posilování p. Pazdera Pá 14,00 – 15,00 8. – 9.tř. chlapci i dívky
Tvořivé ruce p. Hovorková, p. Tučková St 13,30 – 15,30 Bez omezení
Výtvarný kroužek p. Kainová Po 14,00 – 15,30 3. – 5. třídy
Lezení p. Baranová Pá 12,45 – 13,45 2. – 7. tř.
Rope skipping (zábavný aerobik) p. Baranová Čt 12,45 – 14,15 1. stupeň
Příprava na PZ z matematiky sl. Klimková St 14,00 – 14, 45 9. A
Flétna sl. Schejbalová St 12,45 – 13,30 Čt 12,45 – 13,30 dle dohody
Čtenářská dílna 6.r. sl. Stárková Út 12,45 – 13,30 6. třídy
Čtenářská dílna 7.r. sl. Stárková Út 6,55 – 7,40 7. třídy
Čtení v AJ sl. Stárková St 12,45 – 13,30 6. třídy
Příprava na přijímací zkoušky sl. Stárková, p.Zimermannová Od listopadu 2017 Čas bude upřesněn ČJ – 9. Třídy M 9.B
Jazyková cvičení 1 p. Petrová St 11,50 – 12,35 Čt 11,50 – 12,35 PT 1.
Pohybové hry p. Petrová Út 11,50 – 12,35 PT, 1. tř.
Tvoříme spolu p. Bajgerová Út 11,50 – 12,35 1. tř.
Hrátky se slovíčky 1 p. Bajgerová St 11:50 – 12,35 PT + 1. tř.
Hrátky se slovíčky 2 p. Bajgerová Čt 11,50 – 12,35 PT + 1. tř.
Klub pro prvňáčky p. Balogová St 12,00 – 15,00 1. tř.
Jazyková cvičení 2 p. Balogová Út 11,50 – 12,35 Čt 11,50 – 12,35 PT 2.
Odpolední příprava p.Hovorková Po 11,50 – 12,35 Út 11,50 – 12,35 1.A
Odpolední příprava sl. Schejbalová Út 11,50 – 12,35 Pá 11,50 – 12,35 2.A
Odpolední příprava p. Kišová Po 11,50 – 12,35 2.A
Odpolední příprava p. Morkusová Čt 11,50 – 12,35 2.B
Odpolední příprava sl. Šíbalová Po 11,50 – 12,35 Pá 11,50 – 12,35 2.C
Odpolední příprava p. Macáková Po 12,45 – 13,30 Út 12,45 – 13,30 3.A
Odpolední příprava p. Košnárová Po 13,15 – 14,00 Út 13,15 – 14,00 3.B
Odpolední příprava p. Pavelková St 12,45 – 13,30 Čt 12,45 – 13,30 4.A
Odpolední příprava p. Čepelová Po 13,15 – 14,00 Čt 13,15 – 14,00 4.B
Odpolední příprava sl. Sekyrová p. Jandová Po 12,45 – 13,30 St 12,45 – 13,30 Čt 12,45 – 13,30 4.C
Odpolední příprava p. Šíf St 12,45 – 13,30 5.A
Odpolední příprava p. Jelínková Út 12,45 – 13,30 5.B
Odpolední příprava p. Hemišová Pá 6,55 – 7,40 5.B zaměřeno na AJ
Odpolední příprava p. Hemišová Út 12,45 – 13,30 6.r.
Odpolední příprava p. Janová St 12,45 – 13,30 6.r. zaměřeno na AJ
Odpolední příprava p. Janová Pá 12,45 – 13,30 5.A zaměřeno na AJ
Odpolední příprava p. Janová Út 14,00 – 14,45 8.r. zaměřeno na AJ
Odpolední příprava p. Janová Čt 7,00 – 14,45 9.r. zaměřeno na AJ
Odpolední příprava p. Hemišová Út 6,55 – 7,40 8.a 9.r. zaměřeno na CH
Kroužek nápravy SPU p. Pazderová St 13,00 – 13,45 4. a 5.r.
Kroužek nápravy SPU p. Žigová Út 6,55 – 7,40 Čt 6,55 – 7,40 6.B, 7.A, 9.B
Kroužek nápravy SPU p. Konečná St 12,45 – 13,30 6.A