zájmová činnost

V letošním školním roce nabízíme žákům velké množství kroužků a náprav SPU a odpoledních příprav. Každý si může vybrat dle svého uvážení a chuti od pohybových aktivit přes tvůrčí činnosti až k dalšímu rozvíjení svých znalostí a dovedností.

  • Pravidla kroužků
  • přihlášení po dohodě s vedoucím kroužku
  • účast je dobrovolná
  • odhlášení možné kdykoliv písemnou formou
  • Pravidla nepovinného předmětu
  • přihlášení na začátku roku či v pololetí
  • docházka je povinná, nutno omlouvat absenci
  • odhlášení pouze v pololetí žádostí adresovanou řediteli školy
  • hodnocení: 1 – 5

KROUŽKY VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 se ani nestačily pořádně rozeběhnout a kvůli pandemii Covidu 19 byly pro tento školní rok zrušeny.