zájmová činnost

V letošním školním roce nabízíme žákům velké množství kroužků a náprav SPU a odpoledních příprav. Každý si může vybrat dle svého uvážení a chuti od pohybových aktivit přes tvůrčí činnosti až k dalšímu rozvíjení svých znalostí a dovedností.

  • Pravidla kroužků
  • přihlášení po dohodě s vedoucím kroužku
  • účast je dobrovolná
  • odhlášení možné kdykoliv písemnou formou
  • Pravidla nepovinného předmětu
  • přihlášení na začátku roku či v pololetí
  • docházka je povinná, nutno omlouvat absenci
  • odhlášení pouze v pololetí žádostí adresovanou řediteli školy
  • hodnocení: 1 – 5

PŘEHLED KROUŽKŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2023/2024 najdete zde: 

KROUŽKY A DOUČOVÁNÍ 2023 – 2024