INFORMACE PRO ŽÁKY, KTEŘÍ SE ZATÍM NEDOSTALI NA STŘEDNÍ ŠKOLU

Informace pro žáky, kteří se ani ve 2. kole nedostali na střední školu, najdete zde:

3. KOLO PŘIJÍMAČEK – INFORMACE

SEDMERO – 3.KOLO PŘIJÍMAČEK

Mgr. Marie Zimmermannová

výchovná poradkyně pro 2.stupeň