umělá tráva

Nabízíme Vám k pronájmu venkovní hriště s umělým povrchem vhodné pro veškeré sportovní vyžití.

  • velké hřiště – kopaná, házená: 210 Kč/hod.
  • velké hřiště – tenis : 110 Kč/hod.
  • malé hřiště – nohejbal , volejbal, basketbal : 110 Kč/hod.

Objednávat můžete přes vedení školy nebo přímo u správce v kabinetě TV. Při dlouhodobých pronájmech nebo při činnosti mládežnických sportovních oddílů jsme ochotni domluvit se i na nižších cenách.

 

OTEVŘENÍ HŘIŠTĚ PRO DĚTI

 

ZDARMA

 

Hřiště mohou děti využívat v měsících září – listopad 2017 v těchto termínech:

Středa 15,30 – 17,30
Pátek 15,30 – 17,30

Po tuto dobu bude na hřišti přítomna správcová p. Reischelová, která bude dohlížet na pořádek a bezpečnost.Ve všech ostatních časech a případech je možno hřiště využívat pouze za úplatu !

V Ústí nad Labem, 30. 8. 2017                                                              Mgr. Karel Bendlmajer
ředitel školy