umělá tráva

Nabízíme Vám k pronájmu venkovní hriště s umělým povrchem vhodné pro veškeré sportovní vyžití.

  • velké hřiště – kopaná, házená: 210 Kč/hod.
  • velké hřiště – tenis : 110 Kč/hod.
  • malé hřiště – nohejbal , volejbal, basketbal : 110 Kč/hod.

Jednorázové akce můžete objednávat u paní správcové Jaroslavy Reischelové (tel.: 724 248 955). Dlouhodobé pronájmy objednávejte u ředitele školy Mgr. Karla Bendlmajera (tel.: 472 731 819, 472 731 480 nebo mobil: 603 279 883) . Při dlouhodobých pronájmech nebo při činnosti mládežnických sportovních oddílů jsme ochotni domluvit se i na nižších cenách.

OTEVŘENÍ HŘIŠTĚ PRO DĚTI

ZDARMA

Hřiště mohou děti využívat v měsících září – listopad v těchto termínech:

Středa 15,30 – 17,30
Pátek  15,30 – 17,30

Po tuto dobu bude na hřišti přítomna správcová p. Reischelová, která bude dohlížet na pořádek a bezpečnost. Ve všech ostatních časech a případech je možno hřiště využívat pouze za úplatu !