umělá tráva

Nabízíme Vám k pronájmu venkovní hriště s umělým povrchem vhodné pro veškeré sportovní vyžití.

  • velké hřiště – kopaná, házená: 230 Kč/hod.
  • velké hřiště – tenis : 120 Kč/hod.
  • malé hřiště – nohejbal , volejbal, basketbal : 120 Kč/hod.

Jednorázové akce můžete objednávat u pana správce Filipa Hovorky (tel.: 724 248 955). Dlouhodobé pronájmy objednávejte u ředitele školy Mgr. Karla Bendlmajera (tel.: 472 731 819, 472 731 480 nebo mobil: 603 279 883) . Při dlouhodobých pronájmech nebo při činnosti mládežnických sportovních oddílů jsme ochotni domluvit se i na nižších cenách.

OTEVŘENÍ HŘIŠTĚ PRO DĚTI

ZDARMA

Hřiště mohou děti využívat v měsících září – listopad a duben – červen v těchto termínech:

Pondělí 15,30 – 17,00
Středa  15,00 – 17,00

Po tuto dobu bude na hřišti přítomen pan správce Filip Hovorka, který bude dohlížet na pořádek a bezpečnost. Ve všech ostatních časech a případech je možno hřiště využívat pouze za úplatu !