SRPŠ

Sdružení rodičů a přátel školy

 

Hlavním smyslem SRPŠ je spolupráce se školou při výukových i mimovýukových akcích a jejich finanční podpora. Za tímto účelem se pravidelně scházejí 3x ročně (1x při úvodní a 2x při čtvrtletních rodičovských schůzkách v prosinci a dubnu).

  • Členové výboru SRPŠ
  • Rudolf Mende – předseda
  • Gabriela Šťastná
  • Jitka Sedláková

 

Vážení rodiče, výše příspěvků SRPŠ pro školní rok 2017 / 2018 zůstává stejná jako v letech předchozích a za každé dítě se bude platit 200,- Kč. Pokud by jednorázová úhrada činila někomu problémy, je možné rozložit ji do dvou splátek. První platba do 20. listopadu 2017, druhá pak nejpozději do 19. ledna 2018.

 

Seznam platičů SRPŠ ve šk.roce 17-18

 

Zápis ze členské schůze výboru SRPŠ při ZŠ Hlavní dne 13. 9. 2016

Přítomni : členové dle prezenční listiny, host – ředitel školy p.Bendlmajer

Celý zápis ze schůze SRPŠ 2016 ke stažení ve formátu .doc zde.

Program jednání :

  1. Přivítání, úvod, prezence – p. Bendlmajer,
  2. Doplnění kontaktů na členy výboru – maily, telefony
  3. Jednání o dalším fungování SRPŠ a výši členských příspěvků V loňském školním roce došlo k obrovskému propadu, kdy příspěvky SRPŠ nezaplatila zhruba polovina zákonných zástupců žáků. Částka, se kterou mohlo SRPŠ hospodařit, se tak podstatně snížila. Díky tomu nebylo možné realizovat řadu akcí. Vzhledem k tomu pedagogická rada školy projednala výši příspěvku a dohodla se na tom, že výboru rodičů předloží ředitel školy návrh na snížení příspěvku na 100,- Kč/dítě. Rodiče ale s tímto návrhem nesouhlasili a naopak odhlasovali zachování stávající výše příspěvku (200,-Kč/dítě) s tím, že kdo by měl s jednorázovou platbou problémy, může si ji rozložit do dvou splátek. První část (ať už celých 200,-Kč nebo pouze 100,-Kč jako první splátku), je nutné zaplatit do konce měsíce října 2016, případnou druhou splátku pak do konce měsíce ledna 2017.
  4. Informace o čerpání za rok 2015/2016 a plán na rok 2016/2017 pak předloží ředitel školy na další schůzi výboru SRPŠ, která proběhne do konce roku 2016.

zápis provedl: Mgr. Karel Bendlmajer

V Ústí nad Labem, dne 13. 9. 2016

Schválení čerpání prostředků SRPŠ v roce 2016/2017

 

Kde stažení ve formátu .doc zde 

Na schůzi výboru SRPŠ dne 6. 12. 2016 bylo schváleno čerpání prostředků – viz. přiložená tabulka. Dále bylo projednáno vstupné na akademii v tomto školním roce a odsouhlasen následující postup. Vstupné zůstává stejné ve výši 30,-Kč/osoba, pouze každý vystupující žák obdrží 1 volnou vstupenku pro rodinného příslušníka.

Akce Přibližný termín Použití
Mojžířská florbalová liga únor – červen 3.000,- ceny pro hráče
Školní akademie květen 3.000,- Zajištění techniky 2 000,-
Občerstvení pro vystupující 1.000,-
Mikulášská nadílka prosinec 2.824,- Nadílka pro děti – již utraceno
Startovné, jízdné na akce, platby pro rozhodčí průběžně 5.500,- Soutěže AŠSK i ostatní, startovné, doprava dětí na akce, odměny pro rozhodčí (již utraceno 2.490,-)
Materiál pro ŠD a přípravné třídy průběžně 5.000,- Hračky, papíry, dárky, sport. potřeby
Odměny za studijní výsledky žáků 2. stupně leden a červen 2.400,- Upomínkové předměty – knihy, dárkové poukázky – 300,-/třída
Odměna pro nejlepší sběrače červen 2.200,- Cena, případně poukázka za 100,- pro nejlepšího sběrače z každé třídy
zeměpisná exkurze květen – červen 4.076,- částečná úhrada dopravy + zajištěn sponzorský příspěvek 7.700,-
(žáci 7. – 9.tř.)
Odměny pro úspěšné žáky a za reprezentaci školy, odměny a ceny za ostatní dětské soutěže v průběhu celého roku 10.000,- Odměny za reprezentaci školy v soutěžích – trička, čepice, tužky Ceny pro děti, nocování ve škole, přebor ve stolním tenise, přebory ve futsalu, předmětové olympiády, počítačové hry karneval…..
38.000,-

Celkový rozpočet ve výši 38.000,-Kč byl schválen výborem SRPŠ dne 6. 12. 2016