ŠVP

ÚVOD DO ŠVP

ŠVP – ÚVOD DO ŠVP

ŠVP PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY

ŠVP ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠVP NA JEDNÉ LODI ŠKOLNÍ DRUŽINA

ŠVP 1. STUPEŇ PODLE ROČNÍKŮ

OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ 1.STUPEŇ

1. ROČNÍK – VZDĚLÁVACÍ OBSAH VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

2. ROČNÍK – VZDĚLÁVACÍ OBSAH VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

3. ROČNÍK – VZDĚLÁVACÍ OBSAH VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

4. ROČNÍK – VZDĚLÁVACÍ OBSAH VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

5. ROČNÍK – VZDĚLÁVACÍ OBSAH VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

ŠVP 2.STUPEŇ PODLE VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

ČLOVĚK A PŘÍRODA

FYZIKA       CHEMIE        PŘÍRODOPIS         ZEMĚPIS

ČLOVĚK A SPOLEČNOST

DĚJEPIS

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE 

PRAKTICKÉ ČINNOSTI

ČLOVĚK A ZDRAVÍ

TĚLESNÁ VÝCHOVA       VÝCHOVA KE ZDRAVÍ

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMATIKA

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

ANGLICKÝ JAZYK     ČESKÝ JAZYK A LITERATURA     NĚMECKÝ JAZYK

MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

MATEMATIKA

UMĚNÍ A KULTURA

HUDEBNÍ VÝCHOVA    VÝTVARNÁ VÝCHOVA

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY

DIGITÁLNÍ SVĚT    DÍLNA A ZAHRADA    KYTARA    SPORTOVNÍ VÝCHOVA    VAŘENÍ    VÝTVARNÁ DÍLNA

Hodnocení žáků – viz. školní řád [48kB]

Aktualizováno 31. 8. 2022