Zaměstnanci

 

Vedení školy e-mail
ŘŠ Mgr. Karel Bendlmajer k.bendlmajer@zsmojzir.cz
Mgr. František Bret f.bret@zsmojzir.cz
Mgr. Zbyněk Pazdera z.pazdera@zsmojzir.cz
VP Mgr. Marie Zimmermannová m.zimmermannova@zsmojzir.cz
Přípravné třídy e-mail
1. Světlana Petrová s.petrova@zsmojzir.cz
asis Eva Bajgerová e.bajgerova@zsmojzir.cz
2. Monika Hoffmanová l.sulakova@zsmojzir.cz
asis Jana Balogová j.balogova@zsmojzir.cz
Třídní učitelé 1. st. e-mail
I.A Zorka Hovorková Mgr. z.hovorkova@zsmojzir.cz
I.B Edita Čepelová Mgr. e.cepelova@zsmojzir.cz
I.C Ivana Burčová Mgr. i.burcova@zsmojzir.cz
II.A Lucie Šuláková l.sulakova@zsmojzir.cz
II.B Jana Košnárová Mgr. j.kosnarova@zsmojzir.cz
III.A Veronika Výskalová Mgr. v.vyskalova@zsmojzir.cz
III.B Radka Sekyrová r.sekyrova@zsmojzir.cz
IV.A Jana Schejbalová Mgr. j.schejbalova@zsmojzir.cz
IV.B Žaneta Morkusová Mgr. z.morkusova@zsmojzir.cz
IV.C Eva Šíbalová Mgr. Bc. e.sibalova@zsmojzir.cz
V.A Aneta Holá Mgr. a.hola@zsmojzir.cz
V.B Ingrid Pazderová Mgr.(VP I.) i.pazderova@zsmojzir.cz
Třídní učitelé 2. st. e-mail
VI.A Petra Jelínková Mgr. p.jelinkova@zsmojzir.cz
VI.B Veronika Klimková Mgr. v.klimkova@zsmojzir.cz
VI.C Radka Kainová Mgr. r.kainova@zsmojzir.cz
VII.A Miroslava Kunzová Mgr. m.kunzova@zsmojzir.cz
VII.B Petra Kafková Mgr. p.kafkova@zsmojzir.cz
VIII.A Soňa Hemišová Mgr. s.hemisova@zsmojzir.cz
VIII.B Petra Stárková Mgr. p.starkova@zsmojzir.cz
IX.A Veronika Kolompárová Mgr. v.kolomparova@zsmojzir.cz
Netřídní učitelé e-mail
Martin Jarábek Mgr. m.jarabek@zsmojzir.cz
Nikol Wicherová Mgr. n.wicherova@zsmojzir.cz
Marie Žigová Mgr. m.zigova@zsmojzir.cz
Speciální pedagog e-mail
Květa Nýdlová Mgr. k.nydlova@zsmojzir.cz
Školní psycholog e-mail
ve škole vždy v úterý a ve čtvrtek Jana Vodňanská Mgr. j.vodnanska@zsmojzir.cz
Asistenti pedagoga e-mail
Tereza Sokolová t.sokolova@zsmojzir.cz
Kateřina Valentová k.valentova.@zsmojzir.cz
Monika Tučková mo.tuckova@zsmojzir.cz
Jana Stoupová j.stoupova@zsmojzir.cz
Miloslava Macáková m.macakova@zsmojzir.cz
Jaroslava Reischelová j.reischelova@zsmojzir.cz
Šárka Soldánová s.soldanova@zsmojzir.cz
Tereza Tobiášová t.tobiasova@zsmojzir.cz
Miroslava Hálková m.halkova@zsmojzir.cz
Marcela Tučková m.tuckova@zsmojzir.cz
Štěpánka Fajtová s.fajtova@zsmojzir.cz
Anna Dudušová a.dudusova@zsmojzir.cz
Hana Jandová h.jandova@zsmojzir.cz
Kateřina Jehličková k.jehlickova@zsmojzir.cz
Vlasta Kišová v.kisova@zsmojzir.cz
Lenka Kubcová l.kubcová@zsmojzir.cz
Alena Ruláková a.rulakova@zsmojzir.cz
Vychovatelky e-mail
Naďa Šmahelová – vedoucí vychovatelka n.smahelova@zsmojzir.cz
Marie Juklová m.juklova@zsmojzir.cz
Ivana Zaujecová i.zaujecova@zsmojzir.cz
THP e-mail
Magdalena Kavinová m.kavinova@zsmojzir.cz
Miroslava Matysová m.matysova@zsmojzir.cz
Školník e-mail
Petr Zimmermann p.zimmermann@zsmojzir.cz
Uklízečky e-mail
Dagmar Berková
Lucie Šmejkalová
Eva Strýčková
Mirka Šmejkalová
Jaroslava Tesařová
Kuchařky e-mail
Ivana Pokrupová – vedoucí
Olga Holla
Marie Neumannová
Eva Tichá
Iva Tvrdoňová Michal Rusoň