Zaměstnanci

Vedení školy e-mail
ŘŠ Mgr. Karel Bendlmajer k.bendlmajer@zsmojzir.cz
Mgr. František Bret f.bret@zsmojzir.cz
Mgr. Zbyněk Pazdera z.pazdera@zsmojzir.cz
VP Mgr. Marie Zimmermannová m.zimmermannova@zsmojzir.cz
Přípravný ročník e-mail
1. Světlana Petrová s.petrova@zsmojzir.cz
asis Eva Bajgerová e.bajgerova@zsmojzir.cz
2. Iva Stiborová i.stiborova@zsmojzir.cz
asis Jana Balogová j.balogova@zsmojzir.cz
Třídní učitelé 1. st. e-mail
I.A Zorka Hovorková Mgr. z.hovorkova@zsmojzir.cz
I.B Jana Košnárová Mgr. j.kosnarova@zsmojzir.cz
I.C Veronika Výskalová Mgr. v.vyskalova@zsmojzir.cz
II.A Jana Schejbalová Mgr. j.schejbalova@zsmojzir.cz
II.B Žaneta Morkusová Mgr. z.morkusova@zsmojzir.cz
II.C Eva Šíbalová Mgr. e.sibalova@zsmojzir.cz
III.A Aneta Holá Bc. a.hola@zsmojzir.cz
III.B Jana Košnárová j.kosnarova@zsmojzir.cz
IV.A Bohuslava Pavelková Mgr. b.pavelkova@zsmojzir.cz
IV.B Edita Čepelová Mgr. e.cepelova@zsmojzir.cz
IV.C Radka Sekyrová r.sekyrova@zsmojzir.cz
V.A Ingrid Pazderová Mgr. i.pazderova@zsmojzir.cz
V.B Petra Jelínková Mgr. p.jelinkova@zsmojzir.cz
Třídní učitelé 2. st. e-mail
VI.A Soňa Hemišová s.hemisova@zsmojzir.cz
VI.B Petra Stárková Mgr. p.starkova@zsmojzir.cz
VII.A Monika Baranová Mgr. m.baranova@zsmojzir.cz
VII.B Kateřina Janová Mgr. k.janova@zsmojzir.cz
VIII.A Veronika Klimková Mgr. v.klimkova@zsmojzir.cz
VIII.B Radka Kainová Mgr. r.kainova@zsmojzir.cz
IX.A Miroslava Kunzová Mgr. m.kunzova@zsmojzir.cz
IX.B Petra Kafková Mgr. p.kafkova@zsmojzir.cz
Netřídní učitelé e-mail
Martin Jarábek Bc. m.jarabek@zsmojzir.cz
Nikol Wicherová Bc. n.wicherova@zsmojzir.cz
Marie Žigová Mgr. m.zigova@zsmojzir.cz
Speciální pedagog e-mail
Květa Nýdlová Bc. k.nydlova@zsmojzir.cz
Asistenti pedagoga e-mail
Monika Tučková m.tuckova@zsmojzir.cz
Eva Voldánová e.voldanova@zsmojzir.cz
Miloslava Macáková m.macakova@zsmojzir.cz
Jaroslava Reischelová j.reischelova@zsmojzir.cz
Šárka Soldánová s.soldanova@zsmojzir.cz
Kateřina Součková k.souckova@zsmojzir.cz
Miroslava Hálková m.halkova@zsmojzir.cz
Marcela Tučková m.tuckova@zsmojzir.cz
Michaela Balogová m.balogova@zsmojzir.cz
Anna Dudušová a.dudusova@zsmojzir.cz
Hana Jandová h.jandova@zsmojzir.cz
Kateřina Jehličková k.jehlickova@zsmojzir.cz
Vlasta Kišová v.kisova@zsmojzir.cz
Martina Mokrišová m.mokrisova@zsmojzir.cz
Jana Stoupová j.stoupova@zsmojzir.cz
Iva Vacková i.vackova@zsmojzir.cz
Štěpánka Fajtová s.fajtova@zsmojzir.cz
Emil Záhořík e.zahorik@zsmojzir.cz
Výchovná poradkyně e-mail
Mgr. Marie Zimmermannová m.zimmermannova@zsmojzir.cz
Vychovatelky e-mail
Naďa Šmahelová – vedoucí vychovatelka n.smahelova@zsmojzir.cz
Marie Juklová m.juklova@zsmojzir.cz
Ivana Zaujecová i.zaujecova@zsmojzir.cz