Zaměstnanci

 

Vedení školy e-mail
ŘŠ Mgr. Karel Bendlmajer k.bendlmajer@zsmojzir.cz
Mgr. František Bret f.bret@zsmojzir.cz
Mgr. Zbyněk Pazdera z.pazdera@zsmojzir.cz
VP II. Mgr. Marie Zimmermannová m.zimmermannova@zsmojzir.cz
VP I. Mgr. Ingrid Pazderová i.pazderova@zsmojzir.cz
Přípravné třídy e-mail
1. Světlana Petrová s.petrova@zsmojzir.cz
asis Eva Bajgerová e.bajgerova@zsmojzir.cz
2. Monika Hoffmanová m.hoffmanova@zsmojzir.cz
asis Jana Balogová j.balogova@zsmojzir.cz
Třídní učitelé 1. st. e-mail
I.A Zorka Hovorková Mgr. z.hovorkova@zsmojzir.cz
I.B Jana Košnárová Mgr. j.kosnarova@zsmojzir.cz
II.A Květa Nýdlová Mgr. Bc. k.nydlova@zsmojzir.cz
II.B Edita Čepelová Mgr. e.cepelova@zsmojzir.cz
II.C Ivana Burčová Mgr. i.burcova@zsmojzir.cz
III.A Lucie Šuláková l.sulakova@zsmojzir.cz
III.B Aneta Holá Mgr. a.hola@zsmojzir.cz
IV.A Veronika Výskalová Mgr. v.vyskalova@zsmojzir.cz
IV.B Radka Sekyrová r.sekyrova@zsmojzir.cz
V.A Jana Schejbalová Mgr. j.schejbalova@zsmojzir.cz
V.B Žaneta Morkusová Mgr. z.morkusova@zsmojzir.cz
V.C Eva Šíbalová Mgr. Bc. e.sibalova@zsmojzir.cz
Třídní učitelé 2. st. e-mail
VI.A Veronika Kolompárová Mgr. v.kolomparova@zsmojzir.cz
VI.B Marie Žigová Mgr. m.zigova@zsmojzir.cz
VII.A Hana Kůsová Ing. h.kusova@zsmojzir.cz
VII.B Veronika Klimková Mgr. v.klimkova@zsmojzir.cz
VII.C Radka Kainová Mgr. r.kainova@zsmojzir.cz
VIII.A Miroslava Kunzová Mgr. m.kunzova@zsmojzir.cz
VIII.B Petra Kafková Mgr. p.kafkova@zsmojzir.cz
IX.A Soňa Hemišová Mgr. s.hemisova@zsmojzir.cz
Netřídní učitelé e-mail
  Klára Černecká Mgr. k.cernecka@zsmojzir.cz
  Petr Landa Bc. n.wicherova@zsmojzir.cz
Speciální pedagog e-mail
  Nikola Kuchyňková Mgr. n.kuchynkova@zsmojzir.cz
Školní psycholog e-mail
ve škole vždy v úterý a ve čtvrtek Jana Vodňanská Mgr. j.vodnanska@zsmojzir.cz
Asistenti pedagoga e-mail
  Jana Pavlíková j.pavlikova@zsmojzir.cz
  Tereza Nováková t.novakova@zsmojzir.cz
  Gabriela Berková g.berkova@zsmojzir.cz
  Tereza Sokolová t.sokolova@zsmojzir.cz
  Kateřina Valentová k.valentova.@zsmojzir.cz
  Monika Tučková mo.tuckova@zsmojzir.cz
  Jana Stoupová j.stoupova@zsmojzir.cz
  Miloslava Macáková m.macakova@zsmojzir.cz
  Jaroslava Reischelová j.reischelova@zsmojzir.cz
  Šárka Soldánová s.soldanova@zsmojzir.cz
  Tereza Tobiášová t.tobiasova@zsmojzir.cz
  Miroslava Hálková m.halkova@zsmojzir.cz
  Marcela Tučková m.tuckova@zsmojzir.cz
  Štěpánka Fajtová s.fajtova@zsmojzir.cz
  Anna Dudušová a.dudusova@zsmojzir.cz
  Hana Jandová h.jandova@zsmojzir.cz
  Kateřina Jehličková k.jehlickova@zsmojzir.cz
  Vlasta Kišová v.kisova@zsmojzir.cz
  Lenka Kubcová l.kubcová@zsmojzir.cz
  Alena Ruláková a.rulakova@zsmojzir.cz
Vychovatelky e-mail
  Naďa Šmahelová – vedoucí vychovatelka n.smahelova@zsmojzir.cz
  Marie Juklová m.juklova@zsmojzir.cz
  Ivana Zaujecová i.zaujecova@zsmojzir.cz
THP e-mail
  Magdalena Kavinová m.kavinova@zsmojzir.cz
  Miroslava Matysová m.matysova@zsmojzir.cz
Školník e-mail
  Petr Zimmermann p.zimmermann@zsmojzir.cz
Uklízečky e-mail
  Dagmar Berková  
  Lucie Šmejkalová  
  Eva Strýčková  
  Mirka Šmejkalová  
  Jaroslava Tesařová  
  Ivana Červenková  
Kuchařky e-mail
  Ivana Pokrupová – vedoucí  
  Olga Holla  
  Marie Neumannová  
  Eva Tichá  
  Iva Tvrdoňová