školní knihovna

Školní knihovna se nachází v pavilonu družin. Je rozdělena na část pro žáky a pro učitele a obsahuje skvělých 5 000 svazků se zaměřením na dobrodružnou literaturu, přírodovědu, historii či pohádkové příběhy. Zájem je také o povídky a pověsti. Část pro učitele je specifická literaturou pro společnou četbu žáků, pro další vzdělávání učitelů a knihy, které mohou vhodně doplnit výuku. Během školního roku se uskutečňují návštěvy knihovny pro bližší seznámení s její funkcí.

vedoucí knihovny