Školní zahrada

NPŽP – výzva č. 7/2019: Přírodní zahrady

V tomto projektu vybudujeme na pozemku školy společně s rodiči našich žáků 15 vyvýšených záhonů, kde budeme pěstovat bylinky a okrasné květiny, uděláme přístřešek pro venkovní výuku dětí, postavíme králíkárnu, hmyzí hotel, broukoviště, kompostéry a pec na pečení chleba a pizzy, vybudujeme dvě velké skalky a zasadíme velký strom. Do přístřešku nakoupíme stoly a lavice a mnoho učebních pomůcek, aby se žáci mohli učit také venku, což je v současné době velmi důležité a bezpečné. Také nakoupíme a vyrobíme sušičky na ovoce a na nich budeme společně s dětmi sušit námi vypěstované bylinky a tyto bylinky budeme využívat ve školní kuchyňce. Samozřejmě nakoupíme nástroje a nářadí na realizaci projektu jako jsou kolečka, lopaty, hrábě, rýče, motyčky apod. a všechny tyto nástroje zůstanou po dokončení projektu naší škole a žáci je budou dále využívat v předmětu pěstitelské práce a v jiných. Věříme, že tento projekt velmi posílí důvěru mezi učiteli, asistenty a rodiči žáků, kteří společně naši školní zahradu vybudují. Práce se zúčastní samozřejmě i naši žáci. Vybudováním školní zahrady nic nebude končit, ale naopak teprve vše začne. Žáci se za pomoci pedagogů budou starat o domácí zvířata, budou ošetřovat záhonky s bylinkami a květinami a budou udržovat celou zahradu v chodu. Na zahradě se budou věnovat výuce i různým hrám, budou si zde moci udělat vlastní pokrmy z vypěstovaných rostlin, a tím se přiblížit k přírodě a hlavně k ochraně této přírody a tím celé planety.

Tento projekt byl spolufinancován Státním fondem životního prostředí na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Bližší informace včetně fotodokumentace budeme podávat v průběhu realizace projektu.