Projekt ZŠ HLAVNÍ, UL 80

Projekt
ZŠ HLAVNÍ, UL 80

je spolufinancován Evropskou unií.
Cílem projektu je personální posílení našeho týmu o školního
speciálního pedagoga, realizace projektového dne ve výuce
a projektového dne mimo školu.

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání