UČIVO A ÚKOLY PRO ŽÁKY 8.ROČNÍKU

UČIVO A ÚKOLY PRO ŽÁKY 8. ROČNÍKU 30. 11. – 4. 12. 2020

ANGLICKÝ JAZYK 8   ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 8   DĚJEPIS 8   FYZIKA 8   CHEMIE 8   MATEMATIKA 8 NĚMECKÝ JAZYK 8   PŘÍRODOPIS 8   VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8   ZEMEPIS 8

UČIVO A ÚKOLY PRO ŽÁKY 8. ROČNÍKU 23. – 27. 11. 2020

ANGLICKÝ JAZYK 8   ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 8   DĚJEPIS 8   FYZIKA 8   CHEMIE 8   MATEMATIKA 8 NĚMECKÝ JAZYK 8   PŘÍRODOPIS 8   VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8   ZEMEPIS 8

UČIVO A ÚKOLY PRO ŽÁKY 8. ROČNÍKU 16. – 20. 11. 2020

ANGLICKÝ JAZYK 8   ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 8   DĚJEPIS 8   FYZIKA 8   CHEMIE 8     MATEMATIKA 8    NĚMECKÝ JAZYK 8   PŘÍRODOPIS 8   VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8   ZEMEPIS 8

UČIVO A ÚKOLY PRO ŽÁKY 8. ROČNÍKU 9. – 13. 11. 2020

ANGLICKÝ JAZYK 8    ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 8    DĚJEPIS 8    FYZIKA 8    CHEMIE 8      MATEMATIKA 8    NĚMECKÝ JAZYK 8    VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8    PŘÍRODOPIS 8    ZEMĚPIS 8

UČIVO A ÚKOLY PRO ŽÁKY 8. ROČNÍKU 2. – 6. 11. 2020 

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 8   ANGLICKÝ JAZYK 8   DĚJEPIS 8      FYZIKA 8   CHEMIE 8       MATEMATIKA 8   NĚMECKÝ JAZYK 8   PŘÍRODOPIS 8   VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8   ZEMĚPIS 8