UČIVO A ÚKOLY PRO ŽÁKY 7.ROČNÍKU

UČIVO A ÚKOLY PRO ŽÁKY 7.ROČNÍKU 23. – 27. 11. 2020

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 7   ANGLICKÝ JAZYK 7   DĚJEPIS 7   FYZIKA 7   INFORMATIKA 7   MATEMATIKA 7   PŘÍRODOPIS 7   VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 7   ZEMEPIS 7

UČIVO A ÚKOLY PRO ŽÁKY 7. ROČNÍKU 16. – 20. 11. 2020

ANGLICKÝ JAZYK 7    ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 7    DĚJEPIS 7    FYZIKA 7    INFORMATIKA 7 MATEMATIKA 7    PŘÍRODOPIS 7    VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 7    ZEMEPIS 7

UČIVO A ÚKOLY PRO ŽÁKY 7. ROČNÍKU 9. – 13. 11. 2020

ANGLICKÝ JAZYK 7    ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 7    DĚJEPIS 7    FYZIKA 7    MATEMATIKA 7    PŘÍRODOPIS 7    VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 7 ZEMEPIS 7

UČIVO A ÚKOLY PRO ŽÁKY 7. ROČNÍKU 2. – 6. 11. 2020

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 7   ANGLICKÝ JAZYK 7   FYZIKA 7   DĚJEPIS 7   INFORMATIKA 7   MATEMATIKA 7   PŘÍRODOPIS 7   VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 7   ZEMEPIS 7