UČIVO A ÚKOLY PRO ŽÁKY 6.ROČNÍKU

UČIVO A ÚKOLY PRO ŽÁKY 6. ROČNÍKU 30. 11. – 4. 12. 2020

ANGLICKÝ JAZYK 6   ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 6   DĚJEPIS 6   FYZIKA 6   INFORMATIKA 6  MATEMATIKA 6  PRIRODOPIS 6   VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 6   ZEMEPIS 6

UČIVO A ÚKOLY PRO ŽÁKY 6. ROČNÍKU 23. – 27. 11. 2020

ANGLICKÝ JAZYK 6  ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 6  DĚJEPIS 6  FYZIKA 6  MATEMATIKA 6  PRIRODOPIS 6 VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 6   ZEMĚPIS 6

UČIVO A ÚKOLY PRO ŽÁKY 6. ROČNÍKU 16. – 20. 11. 2020

ANGLICKÝ JAZYK 6    ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 6    DĚJEPIS 6    FYZIKA 6    INFORMATIKA 6 MATEMATIKA 6    PRIRODOPIS 6    VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 6    ZEMEPIS 6

UČIVO A ÚKOLY PRO ŽÁKY 6. ROČNÍKU 9. – 13. 11. 2020

ANGLICKÝ JAZYK 6    ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 6  VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 6    DĚJEPIS 6    FYZIKA 6    MATEMATIKA 6    PŘÍRODOPIS 6    ZEMĚPIS 6

UČIVO A ÚKOLY PRO ŽÁKY 6. ROČNÍKU 2. – 6.11. 2020

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 6   ANGLICKÝ JAZYK 6   MATEMATIKA 6   FYZIKA 6                         FYZIKA 6 POMŮCKA   DĚJEPIS 6  DĚJEPIS 6 PRACOVNÍ LIST INFORMATIKA 6  PRIRODOPIS 6   ZEMĚPIS 6   VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 6