UČIVO A ÚKOLY PRO ŽÁKY 9. ROČNÍKU 15. – 19. 6. 2020

15. – 19. 6. 2020 učivo a úkoly najdete zde: ANGLICKÝ JAZYK 9    ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 9 DĚJEPIS 9    FYZIKA 9    CHEMIE 9    MATEMATIKA 9    PŘÍRODOPIS 9                             ZEMĚPIS 9 – příloha č. 1 ČR – MAPA    ZEMĚPIS 9 – příloha č. 2 ČR – VZOR                           ZEMĚPIS 9 – příloha č. 3 KVIZ ZEMĚPIS 9   NĚMECKÝ JAZYK 9

8. – 12. 6. 2020 učivo a úkoly najdete zde: ANGLICKÝ JAZYK 9    ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 9 DĚJEPIS 9    FYZIKA 9    CHEMIE 9    MATEMATIKA 9    NĚMECKÝ JAZYK 9    PŘÍRODOPIS 9 ZEMĚPIS 9 – příloha č. 1 EVROPA – MAPA    ZEMĚPIS 9 – příloha č. 2 EVROPA – VZOR              ZEMĚPIS 9 – Příloha č. 3 EVROPA – NÁZVY MÍST    ZEMĚPIS 9

1. – 5. 6. 2020 učivo a úkoly najdete zde: ANGLICKÝ JAZYK 9    ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 9 DĚJEPIS 9    FYZIKA 9    CHEMIE 9    MATEMATIKA 9    NĚMECKÝ JAZYK 9    PŘÍRODOPIS 9 ZEMĚPIS 9 – příloha č. 1 Mapy A+A    ZEMĚPIS 9 příloha č. 2 Mapy A+A    ZEMĚPIS 9

25. – 29. 5. 2020 učivo a úkoly najdete zde: ANGLICKÝ JAZYK 9    ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 9 DĚJEPIS 9    FYZIKA 9    CHEMIE 9    MATEMATIKA 9    NĚMECKÝ JAZYK 9    PŘÍRODOPIS 9 ZEMĚPIS 9 – PŘÍLOHA Č. 1 ASIE    ZEMĚPIS 9 – PŘÍLOHA Č. 2 ASIE    ZEMĚPIS 9

18. – 22. 5. 2020 učivo a úkoly najdete zde: ANGLICKÝ JAZYK 9    ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 9 DĚJEPIS 9    FYZIKA 9    CHEMIE 9    MATEMATIKA 9    NĚMECKÝ JAZYK 9    PŘÍRODOPIS 9 ZEMĚPIS 9 – PŘÍLOHA Č. 1    ZEMĚPIS 9 – PŘÍLOHA Č. 2    ZEMĚPIS 9

11. – 15. 5. 2020 učivo a úkoly najdete zde: ANGLICKÝ JAZYK 9    ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 9 DĚJEPIS 9    FYZIKA 9    CHEMIE 9    MATEMATIKA 9    PŘÍRODOPIS 9                             ZEMĚPIS – TABULKA – CESTOVNÍ RUCH    ZEMĚPIS 9

4. – 7. 5. 2020 učivo a úkoly najdete zde: ANGLICKÝ JAZYK 9    ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 9 DĚJEPIS 9    CHEMIE 9    NĚMECKÝ JAZYK 9    PŘÍRODOPIS 9    ZEMĚPIS 9 – PŘÍLOHA – TEST ZEMĚPIS 9   FYZIKA 9   MATEMATIKA 9

27. – 30. 4. 2020 učivo a úkoly najdete zde: ANGLICKÝ JAZYK 9    ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 9 DĚJEPIS 9    FYZIKA 9    CHEMIE 9    MATEMATIKA 9 – PROCVIČOVÁNÍ    MATEMATIKA 9    NĚMECKÝ JAZYK 9    PŘÍRODOPIS 9    ZEMĚPIS 9 – PŘÍLOHA Č. 1    ZEMĚPIS 9 – PŘÍLOHA Č. 2 ZEMĚPIS 9

20. – 24. 4. 2020 učivo a úkoly najdete zde: ANGLICKÝ JAZYK 9    ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 9 DĚJEPIS 9    FYZIKA 9    CHEMIE 9    MATEMATIKA 9    NĚMECKÝ JAZYK 9    PŘÍRODOPIS 9 ZEMĚPIS 9

14. – 17. 4. 2020 učivo a úkoly najdete zde: ANGLICKÝ JAZYK 9    ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 9

DĚJEPIS 9    FYZIKA 9    CHEMIE 9    MATEMATIKA 9    ZEMĚPIS 9

PŘÍRODOPIS 9       ZEMĚPIS – TERMÍNY ZAHRANIČNÍHO OBCHODU     NĚMECKÝ JAZYK 9

6. – 10. 4. 2020 učivo a úkoly najdete zde: ANGLICKÝ JAZYK 9      ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 9

DĚJEPIS 9   FYZIKA 9   CHEMIE 9   MATEMATIKA 9   NĚMECKÝ JAZYK 9   PŘÍRODOPIS 9

ZEMĚPIS 9 – Mezinárodní integrace zápis ZEMĚPIS 9 – PRACOVNÍ LIST – MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE

ZEMĚPIS 9