UČIVO A ÚKOLY PRO ŽÁKY 5. ROČNÍKU 15. – 19. 6. 2020

15. – 19. 6. 2020 učivo a úkoly najdete zde: ANGLICKÝ JAZYK 5 – osmisměrka ZOO    MATEMATIKA 5 – pracovní list    PŘÍRODOVĚDA 5    UČIVO A ÚKOLY PRO ŽÁKY 5. ROČNÍKU VLASTIVĚDA – EVROPA – podnebí, rostliny a živočichové, hospodářství, obyvatelstvo, cestování   INFORMATIKA 5

8. – 12. 6. 2020 učivo a úkoly najdete zde: ANGLICKÝ JAZYK – křížovka ANIMALS        MATEMATIKA – pracovní list    MATEMATIKA 5    PŘÍRODOVĚDA 5  INFORMATIKA 5                         UČIVO A ÚKOLY PRO ŽÁKY 5. ROČNÍKU    VLASTIVĚDA – Evropa – poloha, povrch, vodstvo

1. – 5. 6. 2020 učivo a úkoly najdete zde: ANGLICKÝ JAZYK 5 – křížovka COLOURS           ANGLICKÝ JAZYK 5 – pracovní list    MATEMATIKA – pracovní list    PŘÍRODOVĚDA 5                UČIVO A ÚKOLY PRO ŽÁKY 5. ROČNÍKU    VLASTIVĚDA – NĚMECKO, RAKOUSKO   INFORMATIKA 5

25. – 29. 5. 2020 učivo a úkoly najdete zde: ANGLICKÝ JAZYK – TAJENKA                  MATEMATIKA – PRACOVNÍ LIST 1   MATEMATIKA – PRACOVNÍ LIST 2   PŘÍRODOVĚDA 5              UČIVO A ÚKOLY PRO ŽÁKY 5. ROČNÍKU VLASTIVĚDA 5 – PRACOVNÍ LIST   INFORMATIKA 5

18. – 22. 5. 2020 učivo a úkoly najdete zde: ANGLICKÝ JAZYK 5    INFORMATIKA 5    MATEMATIKA 5 – PRACOVNÍ LIST    PŘÍRODOVĚDA 5    UČIVO A ÚKOLY PRO ŽÁKY 5. ROČNÍKU VLASTIVĚDA 5

11. – 15. 5. 2020 učivo a úkoly najdete zde: ANGLICKÝ JAZYK 5 – PRACOVNÍ LISTY   PŘÍRODOVĚDA 5 UČIVO A ÚKOLY PRO ŽÁKY 5. ROČNÍKU    VLASTIVĚDA – POVĚST    INFORMATIKA 5

4. – 7. 5. 2020 učivo a úkoly najdete zde: MATEMATIKA 5 – PRACOVNÍ LIST                         UČIVO A ÚKOLY PRO ŽÁKY 5. ROČNÍKU      VLASTIVĚDA 5 – PRACOVNÍ LIST         

INFORMATIKA 5   PŘÍRODOVĚDA 5

27. – 30. 4. 2020 učivo a úkoly najdete zde: ANGLICKÝ JAZYK – PRACOVNÍ LIST                  ČESKÝ JAZYK – RČENÍ    MATEMATIKA – PRACOVNÍ LIST    PŘÍRODOVĚDA 5                         UČIVO A ÚKOLY PRO ŽÁKY 5. ROČNÍKU    VLASTIVĚDA – KRAJE – OPAKOVÁNÍ    VLASTIVĚDA – MAPA    INFORMATIKA 5

20. – 24. 4. 2020 učivo a úkoly najdete zde:  ANGLICKÝ JAZYK – PRACOVNÍ LIST         MATEMATIKA – GEOMETRIE 1    MATEMATIKA – GEOMETRIE 2    MATEMATIKA – PROCVIČOVÁNÍ  PŘÍSLOVÍ    UČIVO A ÚKOLY PRO ŽÁKY 5. ROČNÍKU    VLASTIVĚDA OSNOVA            VLASTIVĚDA PRACOVNÍ LIST

14. -17. 4. 2020 učivo a úkoly najdete zde:      PŘÍRODOVĚDA 5                                    UČIVO A ÚKOLY PRO ŽÁKY 5. ROČNÍKU     VLASTIVĚDA – OSNOVA     VLASTIVĚDA – PRACOVNÍ LIST

INFORMATIKA 5    ANGLICKÝ JAZYK – PRACOVNÍ LIST    ČESKÝ JAZYK – PROCVIČOVÁNÍ

MATEMATIKA – PRACOVNÍ LIST 1     MATEMATIKA – PRACOVNÍ LIST 2

6. – 10. 4. 2020 učivo a úkoly najdete zde: INFORMATIKA 5     PŘÍRODOVĚDA 5

UČIVO A ÚKOLY PRO ŽÁKY 5. ROČNÍKU    VLASTIVĚDA 5 – OSNOVA     VLASTIVĚDA 5 – PRACOVNÍ LIST

D. S. T. DT. ST
V obchodě byly za 1. pololetí tyto tržby. Zaokrouhli na tisíce a doplň do tabulky. Tržby v Kč. ≐ leden únor březen duben květen červen