UČIVO A ÚKOLY PRO ŽÁKY 8. ROČNÍKU DO PÁTKU 20. 3. 2020

Učivo a úkoly pro žáky 8. ročníku najdete na těchto odkazech:

ANGLICKÝ JAZYK 8      ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 8       DĚJEPIS 8       FYZIKA 8        CHEMIE 8

MATEMATIKA 8           NĚMECKÝ JAZYK 8            PŘÍRODOPIS 8            ZEMĚPIS 8

Pracovní listy, které jsou součástí úkolů, si můžete vyzvednout na vedení školy během pondělí 16. 3. 2020 v čase od 8.00 do 13:00 hodin.

Zpracované úkoly odevzdejte v pátek 20. 3. 2020 v čase od 8:00 do 13:00 hodin, případně je pošlete elektronicky na e-mailové adresy vyučujících.