UČIVO A ÚKOLY PRO ŽÁKY 9. ROČNÍKU DO PÁTKU 20. 3. 2020

Učivo a úkoly pro žáky 9. ročníku najdete na těchto odkazech:

ANGLICKÝ JAZYK 9   ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 9     FYZIKA 9        CHEMIE 9

MATEMATIKA 9   NĚMECKÝ JAZYK 9     PŘÍRODOPIS 9     DĚJEPIS 9     ZEMĚPIS 9

Pracovní listy, které jsou součástí úkolů, si můžete vyzvednout na vedení školy během pondělí 16. 3. 2020 v čase od 8.00 do 13:00 hodin.

Zpracované úkoly odevzdejte v pátek 20. 3. 2020 v čase od 8:00 do 13:00 hodin, případně je pošlete elektronicky na e-mailové adresy vyučujících.