UČIVO A ÚKOLY PRO ŽÁKY 7. ROČNÍKU DO PÁTKU 20. 3. 2020

Učivo a úkoly pro žáky 7. ročníku najdete na těchto odkazech:

PŘÍRODOPIS 7     ZEMĚPIS 7        MATEMATIKA 7       FYZIKA 7     ANGLICKÝ JAZYK 7

DĚJEPIS 7 – LUCEMBURKOVÉ dokončení       DĚJEPIS 7 – GOTICKÁ KULTURA zápis

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 7

Pracovní listy, které jsou součástí úkolů, si můžete vyzvednout na vedení školy během pondělí 16. 3. 2020 v čase od 8.00 do 13:00 hodin.

Zpracované úkoly odevzdejte v pátek 20. 3. 2020 v čase od 8:00 do 13:00 hodin, případně je pošlete elektronicky na e-mailové adresy vyučujících.