UČIVO A ÚKOLY PRO ŽÁKY 6. ROČNÍKU DO PÁTKU 20. 3. 2020

Učivo a úkoly pro žáky 6. ročníku najdete na těchto odkazech:

ANGLICKÝ JAZYK 6     ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 6    DĚJEPIS 6 – PRACOVNÍ LIST       DĚJEPIS 6

FYZIKA 6     MATEMATIKA 6     Přírodopis 6      ZEMĚPIS 6

Pracovní listy, které jsou součástí úkolů, si můžete vyzvednout na vedení školy během pondělí 16. 3. 2020 v čase od 8.00 do 13:00 hodin.

Zpracované úkoly odevzdejte v pátek 20. 3. 2020 v čase od 8:00 do 13:00 hodin, případně je pošlete elektronicky na e-mailové adresy vyučujících.