UČIVO A ÚKOLY PRO ŽÁKY 5. ROČNÍKU DO PÁTKU 20. 3. 2020

Učivo a úkoly pro žáky 5. ročníku do 20. 3. 2020 naleznete na těchto odkazech:

UČIVO A ÚKOLY PRO ŽÁKY 5. ROČNÍKU

VLASTIVĚDA 5. ročník PRACOVNÍ LIST

MATEMATIKA 5.ročník PRACOVNÍ LIST

Pracovní listy, které jsou součástí úkolů, si můžete vyzvednout na vedení školy během pondělí 16. 3. 2020 v čase od 8.00 do 13:00 hodin.

Zpracované úkoly odevzdejte v pátek 20. 3. 2020 v čase od 8:00 do 13:00 hodin, případně je pošlete elektronicky na e-mailové adresy vyučujících.