UČIVO A ÚKOLY PRO ŽÁKY 1. ROČNÍKU 15. – 19. 6. 2020

15. – 19. 6. 2020 učivo a úkoly najdete zde: + -, číselná osa, slovní úlohy  Číselná osa, slovní úlohy Letní proměny v přírodě    Letní sporty    Léto na zahradě    Léto v lese                                   Piš psacím písmem dě tě ně    Piš tiskace ď ť ň    Piš tiskace dě tě ně    Piš tiskace písmeno G, g Porovnávání čísel, +, –    Pozdrav 12.6.2020    Sčítej, odčítej, vyznač na číselné ose, rozkládej čísla Sčítej, odčítej

8. – 12. 6. 2020 učivo a úkoly najdete zde: Ája jde nakupovat    Piš tiskacím písmem 1            Piš tiskacím písmem 2pdf    Povolání – spoj obrázky s náčiním    Pozdrav 5.6.2020               Přečti, vystřihni, co kdo dělá a nalep k otázce    Rozklad čísel, doplň znaménka +,-                Sčítání, odčítání, porovnávání čísel    Sčítej, odčítej   Slovní úlohy, hodiny                         Spočítej a vybarvi dle zadání    Vylušti a piš tiskacím písmem 3    Zaměstnání dospělých lidí   Zopakuj si písmena psacím písmem

1. – 5. 6. 2020 učivo a úkoly najdete zde: Ája jde do divadla    Ája mezi kamarády              Číselná osa, rozklad čísel, sčítání, odčítání    Piš tiskacím písmem F    Piš tiskacím písmem Ch       Piš tiskacím písmem    Pozdrav 29.5.2020    Přečti – napiš tiskacím písmem – přečti                Přečti si a splň úkol    Sčítání a odčítání porovnávání čísel do 15    Sčítání, odčítání do 10, hodiny Sčítání, odčítání do 10, slovní úlohy   Splň úkoly Vybarvi dle výsledků

25. – 29. 5. 2020 učivo a úkoly najdete zde: Na výletě v ZOO    Na výletě    Piš psacím písmem Piš tiskacím písmem B    Piš tiskacím písmem    Povídej si o naší vlasti    Pozdrav 22.5.2020    Rozlož čísla, doplň znaménka,a číselné řady    Sčítej, odčítej    str.3    str.6    str.15   str.17 Vybarvi podle pokynů

18. – 22. 5. 2020 učivo a úkoly najdete zde: Dokresli ručičky hodin    Piš psacím písmem   Pozdrav 15.5.2020    Přečti slova, pojmenuj obrázky    Sčítej, odčítej, porovnej výsledky          Sčítej, odčítej    Splň úkoly v zadání    Uč se poznávat hodiny    Vypracuj pracovní listy       Zopakuj si vše o čase

11. – 15. 5. 2020 učivo a úkoly a pozdrav najdete zde: Dny v týdnu  Doplň znaménka, číslice, sčítej, odčítej    Piš tiskacím písmem    Popisuj obrázky a povídej si o nich    Pozdrav 7.5.2020 Pracovní listy – číslo 19, 20    Sčítej, odčítej, rozkládej    Spoj obrázky – co děláš přes den, co v noci Vypracuj podle zadání    Vypracuj pracovní list

4. – 7. 5. 2020 učivo a úkoly a pozdrav najdete zde: Měsíce v roce – splň úkoly                       Opiš tiskacím písmem    Orientace v čase – rok a roční období – spoj obrázky s ročním obdobím         Piš psacím písmem    Pozdrav 30.4.2020    Pracovní listy – číslo 17, 18                                   Roční období – vybarvi a nauč se měsíce    Sčítej a odčítej    Sčítej, odčítej a rozkládej čísla     Vystříhej a nalep k počasí

27. – 30. 4. 2020 učivo a úkoly najdete zde: Číslice 11 – 15    Číslice 16 – 20                         Opiš slova tiskacím písmem    Písanka – procvičování psacího písma    Povolání – co kdo dělá. přiřaď Pozdrav 24.4.2020       Pracovní listy M       tiskaci_I       tiskaciC

20. – 24. 4. 2020 učivo a úkoly najdete zde: POZDRAV DĚTEM    JARNÍ KYTKY   MATEMATIKA 1    OPIŠ SLOVA TISKACÍM PÍSMEM   OPIŠ SLOVA   PRVOUKA 1   tiskaci_E   tiskaci_F   tiskaci_J   tiskaciD

14. – 17. 4. 2020 učivo a úkoly najdete zde: 

    psaciCc    psaciHh    psaciR    psaciTt    psaciZz

PRVOUKA 1     MATEMATIKA 1

6. – 10. 4. 2020 učivo, úkoly a pozdrav paní učitelky Hovorkové, Burčové a Čepelové najdete zde:

MATEMATIKA 1                       POZDRAV DĚTEM                    PRVOUKA – MLÁĎATA