UČIVO A ÚKOLY PRO ŽÁKY 6. ROČNÍKU 30. 3. – 3. 4. 2020

Učivo a úkoly najdete zde:   ANGLICKÝ JAZYK 6    ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 6                          DĚJEPIS – HEDVÁBNÁ STEZKA     DĚJEPIS 6     FYZIKA 6     MATEMATIKA 6     PŘÍRODOPIS 6

ZEMĚPIS 6