INFORMACE PRO RODIČE – HODNOCENÍ ŽÁKŮ VE 2. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

Informace pro rodiče k hodnocení žáků ve 2. pololetí školního roku.

  1. Žáci budou na vysvědčení hodnoceni známkou.
  2. Klasifikace na vysvědčení nebude horší než v předchozím pololetí.
  3. Základ známky budou tvořit podklady získané v druhém pololetí v době, kdy osobní přítomnost žáků nebyla zakázána (tj. do 10. března 2020).
  4. Na známku mohou mít vliv další podklady, ale pouze podpůrně. Na výsledné známce se mohou projevit pouze pozitivně, tedy známku zlepšit. Jedná se o následující podklady :

a) práce vykonávaná v době , kdy probíhalo vzdělávání na dálku, pokud pro takové vzdělávání měl žák odpovídající podmínky,

b) podklady pro hodnocení získané v době, kdy se žáci základních škol dobrovolně účastnili ve škole vzdělávacích aktivit formou školních skupin nebo jinou formou (konec druhého pololetí po obnovení provozu),

c) známka na vysvědčení z 1. pololetí školního roku 2019/2020

Mgr. Karel Bendlmajer