OD PONDĚLÍ 11. 5. 2020 MOHOU NASTOUPIT ŽÁCI 9. ROČNÍKU DO ŠKOLY

Vážení rodiče, počínaje pondělím 11. 5. 2020 je umožněno docházet žákům 9. třídy do budovy školy na přípravu na přijímací zkoušky. Tato příprava je DOBROVOLNÁ a bude probíhat každý den v čase 10, 00 – 12,00. Abychom mohli žáka do skupiny zařadit, potřebujeme od Vás obdržet vyplněnou přihlášku a čestné prohlášení – viz. přílohy. Tyto si můžete vytisknout a poslat vyplněné na e- mail:  skola@zsmojzir.cz nejdéle do čtvrtka 7. 5. 2020 do 12,00 , případně je můžete odevzdat od úterý 5. 5. do čtvrtka 7. 5. 2020 vždy v čase 9, 00 – 12, 00 ve vestibulu školy. Dokumenty nemusíte ani tisknout, formuláře budou na místě k dispozici a rovnou je budete moci vyplnit. Připomínám, že po tomto termínu  již NEBUDE MOŽNÉ žáka do skupiny zařadit a na přípravu už nebude moci docházet.

PŘIHLÁŠKA JE ZDE: PŘIHLÁŠKA – 9. TŘÍDY NA PŘÍPRAVU NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ JE ZDE: ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Mgr. Karel Bendlmajer