INFORMACE PRO RODIČE ŽÁKŮ 1. STUPNĚ A PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD

Vážení rodiče, počínaje pondělím 25. 5. 2020 je umožněno docházet do školy žákům 1. stupně a přípravných tříd. Veškeré další informace máte v přiloženém souboru přihláška žáka 1. stupně. V případě zájmu o docházku Vašeho dítěte dodejte do školy vyplněnou tuto přihlášku a rovněž přiložené čestné prohlášení. Tyto dokumenty si můžete vytisknout a poslat vyplněné na e- mail:  skola@zsmojzir.cz nejdéle do pondělí 18. 5. 2020 do 12,00 , případně je můžete odevzdat vyplněné nebo přijít vyplnit osobně každý pracovní den počínaje čtvrtkem 7. 5. a konče pondělím 18. 5. v čase 9, 00 – 12,00 do vestibulu školy. Připomínám, že po tomto termínu  již NEBUDE MOŽNÉ žáka do skupiny zařadit a do školy již nebude moci docházet.

Přihlášku najdete zde: PŘIHLÁŠKA ŽÁKA 1. STUPNĚ

Čestné prohlášení najdete zde: ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Mgr. Karel Bendlmajer