ZŠ MOJŽÍŘ POZNÁVÁ PAMĚŤOVÉ INSTITUCE V ČR

Na naší škole pokračuje i tento školní rok projekt „Vzdělávací programy paměťových institucí do škol“, v jehož rámci vyjíždíme na různé exkurze. 14. listopadu 2018 vyrazili do Národního pedagogického muzea v Praze žáci třídy 4.A a 4.B se svými učitelkami Mgr. Ingrid Pazderovou a Mgr. Anetou Holou a asistentkami Miloslavou Macákovou a  Monikou Tučkovou na program „Středověká škola“. Více z per třídních učitelek Ingrid Pazderové a Anety Holé.

Středověká škola

Určeno pro 4.ročník

Akce se konala v Pedagogickém muzeu J.A.Komenského v Praze. Program se nazýval Středověká škola a bylo to formou výtvarné dílny, ve které se žáci seznámili s materiály, na které se ve středověku psalo. Žáci se seznámili s technikou psaní kaligrafickým perem, napsali si a vyzdobili vlastní listinu, kterou opatřili pečetí. Exkurze do Prahy byla spojena i s prohlídkou Pražského hradu. Mgr. Ingrid Pazderová

Pedagogické muzeum – Malý písař

Žáci 4. A v listopadu navštívili Pedagogické muzeum v Praze. Byl pro ně připraven program Malý písař, kde se seznámili s historií písma a sami si mohli vyzkoušet, jaké je to psát inkoustem a husím brkem. Po tomto programu je čekala ještě prohlídka muzea, při které pomocí pracovního sešitu odpovídali na otázky z české historie. Celá exkurze byla zakončena procházkou po historickém centru Prahy.

Aneta Holá