DEN PŘEVLEKŮ ANEB DUŠIČKY NEJEN STRAŠIDELNĚ

Dne 2. listopadu 2018 se uskutečnil „Den převleků.“ Zúčastnili se nejen žáci prvního stupně, ale i jejich paní učitelky s asistentkami. K vidění byla spousta krásných masek. Tančilo se a hrály se soutěže o drobné odměny. Na konci byli vyhlášeni žáci s nejhezčími maskami z každého ročníku a ti si odnesli sladkou odměnu.

Mgr. Žaneta Morkusová a Mgr. Jana Schejbalová