MEZINÁRODNÍ ŠETŘENÍ VÝSLEDKŮ ŽÁKŮ PISA 2022

Vážení rodič, ve dnech 5. a 6. 4. 2022 proběhne na naší škole mezinárodní šetření výsledků žáků PISA 2022. Předmětem šetření bude získání informací o úrovni čtenářské, matematické, přírodovědné a finanční gramotnosti a tvůrčího myšlení patnáctiletých žáků.

Podrobnější informace k průběhu šetření najdete zde:

PROGRAM TESTOVÁNÍ

PISA 2022 – INFORMAČNÍ LETÁK

Mgr. Marie Zimmermannová