ZÁPIS DĚTÍ DO PRVNÍCH A PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD NA ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Zápis do 1. a přípravných tříd školního roku 2022/2023

sběr žádostí proběhne v úterý
12. dubna 2022 od 13.00 do 18.00 a je jednotný pro celé město Ústí nad Labem

Do 1. ročníku budou zapsáni žáci, kteří dovrší k 31. 8. 2022 věku šesti let a žáci po dřívějším odkladu školní docházky.

Pokud máte pro Vaše dítě zájem o odklad, bylo by z časových i organizačních důvodů lepší, abyste se již k zápisu dostavili s příslušnými dokumenty (doporučení dětského lékaře a školského poradenského zařízení). Plánovaná kapacita jsou 3 – 4 první třídy po 20 žácích, maximálně tedy 80 žáků a 2 přípravné třídy po 15 dětech, tedy celkem 30 dětí.

Do přípravných tříd mohou být přijímány děti po odkladu školní docházky a také děti „pětileté“, tedy všechny děti v posledním roce před zahájením školní docházky. O zařazování dětí do přípravné třídy základní školy rozhoduje ředitel školy na žádost zákonného zástupce dítěte a na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení, které k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Školský obvod 4

spádová škola:

Základní škola Ústí nad Labem, Hlavní 193, příspěvková organizace

Sídlo: Hlavní 193, 403 31 Ústí nad Labem

Popis obvodu: Ulice: Hlavní, Horní, Jindřicha Plachty, K Haldě, Na Skalce, Peškova, Picassova, Strážná, U Fary, U Lázní, Vodařská, Žitná

Veškeré informace o přijímacích řízeních najdete na portálu http://zapiszs.usti-nad-labem.cz 

Žádosti o přijetí je možné podat elektronickou formou na internetové adrese www.zapiszs.usti-nad-labem.cz.
Na této adrese jsou veškeré informace o postupu při vyplňování žádosti a o dalších krocích. Vytištěnou žádost k základnímu vzdělávání přineste v den zápisu do školy spolu s dalšími doklady (občanský průkaz, rodný list dítěte, karta pojištěnce). Dítě se dostaví k zápisu minimálně s jedním zákonným zástupcem.

Potřebné formuláře najdete zde:

FORMULÁŘ Č.1 – ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

FORMULÁŘ Č. 2 – ŽÁDOST O ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

FROMULÁŘ Č. 3 – ŽÁDOST O VŘAZENÍ DÍTĚTE DO PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY

Pokud nemáte možnost stáhnout příslušné formuláře  z internetu, je možno si je vyzvednout v papírové podobě na sekretariátu školy v týdnu 28. 3. – 1. 4. 2022 vždy v čase 8, 00 – 11, 00 a 12, 30 – 14, 00, případně po dohodě na Odboru školství, kultury a sportu MmÚ. V termínu 28. 3. – 1. 4. 2022 můžete také kontaktovat pro bližší informace ředitele školy nebo výchovnou poradkyni Mgr. Zimmermannovou.

V Ústí n. L., 18. 3. 2022

Mgr. Karel Bendlmajer

ředitel školy