INFORMACE K PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ DO PRVNÍCH A PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD

Podrobnější informace k přijímání žáků do prvních a přípravných tříd najdete zde:                   INFORMACE K PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ DO PRVNÍCH A PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD

Mgr. Karel Bendlmajer                                                                                                           ředitel školy