UČIVO A ÚKOLY PRO ŽÁKY 7. ROČNÍKU 12. – 16. 10. 2020