UČIVO A ÚKOLY PRO ŽÁKY 8. ROČNÍKU 30. 3. – 3. 4. 2020

Učivo a úkoly najdete zde: ANGLICKÝ JAZYK 8       ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 8

DĚJEPIS 8 – REVOLUCE 1848   DĚJEPIS 8   FYZIKA 8   CHEMIE 8   MATEMATIKA 8   NĚMECKÝ JAZYK 8

PŘÍRODOPIS 8   ZEMĚPIS 8