UMĚLECKÉ ŠKOLY – INFORMACE PRO RODIČE VYCHÁZEJÍCÍCH ŽÁKŮ

Umělecké školy – informace pro rodiče vycházejících žáků

Přihlášky na umělecké školy musí odevzdat zákonný zástupce příslušné umělecké škole do 30. 11. 2019.

V případě zájmu o uměleckou školu kontaktujte naši výchovnou poradkyni do 15. 11. 2019 z důvodu vytištění přihlášky.

Umělecké obory jsou označené kódem, který začíná  č.  82, například  82-44-P/01 Hudba.

Mgr. Marie Zimmermannová