SPORTOVNÍ DEN VYBRANÝCH TŘÍD 1.STUPNĚ 31. 5. 2019

Jelikož začátkem nového měsíce slavíme Den dětí, rozhodly se paní učitelky tříd 2.A, 2.B, 3.A, 3.B, 3.C a 4.A uspořádat pro své třídy sportovní den. Akce probíhala v pátek 31. května 2019 na školním hřišti. Počasí se vydařilo, každý žák získal sladkou odměnu a všichni přítomní si sportovní dopoledne velice užili.

Mgr. Aneta Holá

Fotografie ze sportovního dne si můžete prohlédnout zde: