AKTUÁLNÍ ZMĚNA K ZÁPISU DO PRVNÍCH A PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

Základní škola Ústí nad Labem, Hlavní 193, 403 31

Tel.:47 2731819, 47 2731253 Tel.řed./fax:47 2731480, e-mail: skola@zsmojzir.cz

!!! POZOR AKTUÁLNÍ ZMĚNA !!!

Zápis do 1. tříd a přípravných tříd na školní rok 2019/2020

Byla schválena novela školského zákona, díky které mohou být do přípravných tříd opět přijímány i

PĚTILETÉ DĚTI,

tedy všechny děti před zahájením školní docházky.

O zařazování žáků do přípravné třídy základní školy rozhoduje ředitel školy na žádost zákonného zástupce dítěte a na základě

písemného doporučení školského poradenského zařízení,

které k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Sběr žádostí proběhne v úterý
9. dubna 2019 od 13.00 do 18.00 

a je jednotný pro celé město Ústí nad Labem. 

 

 

V Ústí nad Labem, 29. 3. 2019                       Mgr. Karel Bendlmajer

                                                                         ředitel školy