3. MÍSTO V SOUTĚŽI O NEJZDATNĚJŠÍHO ŽÁKA!

Ve středu 27. 3. se výběr žáků z 2. stupně naší ZŠ zúčastnil soutěže o nejzdatnějšího žáka, která byla pořádaná Městskou policií v Ústí nad Labem. Soutěž se konala na ZŠ Předlice. Děvčata soutěžila v těchto disciplínách: sed-leh, hod plným míčem, trojskok a skok přes švihadlo. Chlapci soutěžili v sed-lehu, trojskoku, skoku pře švihadlo a ve shybu na hrazdě. Naše škola se umístila na třetím místě. Za nejlepší žáky naší školy byli vyhlášeni Lucaková Martina, Lacko Josef, Berko Denis a Svobodová Gabriela. Dále školu reprezentovali Hajaš Daniel, Duna Josef, Ferko Marek, Čížek Jaroslav, Podrábský Roman, Lucák Štefan, Džudžová Denisa, Ferková Erika, Dunová Nikola, Horváthová Melisa, Lacková Adriana a Horváthová Štefánie.

Mgr. Martin Jarábek