VÁNOČNÍ BESÍDKA TŘÍD 1.STUPNĚ

V pondělí 17. 12. 2018 proběhla v aule naší školy již tradiční vánoční besídka žáků prvního stupně. Zazněl příběh o Betlému, děti recitovaly, zpívaly, tančily, hrály na flétny. Svým vystoupením tak zpestřily předvánoční čas svým rodičům a dalším přítomným hostům, kteří si na závěr, společně s nimi, opět mohli zazpívat píseň Půlnoční. Všem zúčastněným patří veliké poděkování a za rok opět na shledanou.

Mgr. Edita Čepelová