POMOC PRO RODIČE VYCHÁZEJÍCÍCH ŽÁKŮ

Vážení rodiče,

nabízíme pomoc s vyplněním přihlášek na střední školy v listinné podobě.

Můžete se dostavit na vedení školy dne 6. 2. 2024 v době od 15.00 do 18.00  i s Vaším dítětem. Vezměte si s sebou občanský průkaz a mějte připravené pořadí škol  a oborů. Dále vám předáme hodnocení prospěchu a v případě potřeby formuláře pro lékařský posudek o zdravotní způsobilosti.

Samozřejmě si můžete vyplnit přihlášky elektronicky – více na odkazu https://www.prihlaskynastredni.cz/rodice-zaci.html .

Vyplněné přihlášky s přílohami je nutno odevzdat  příslušným středním školám v termínu od 1. 2. do 20. 2. 2024.

Poznámka:

Kritéria přijímacího řízení můžete zjistit na webových stránkách středních škol, které je zveřejňují nejpozději do 31.1.2024.

 

 

 

V Ústí nad Labem, dne: 30. 1. 2024                                     Mgr. Marie Zimmermannová

                                                                                          výchovná poradkyně pro 2.stupeň