INFORMACE PRO RODIČE VYCHÁZEJÍCÍCH ŽÁKŮ

Vážení rodiče,

od ledna vstoupí v platnost nové předpisy k přijímacímu řízení.

Bližší a podrobné informace naleznete na

https://www.prihlaskynastredni.cz/

Náhled a velmi zjednodušený výklad, který byl poskytnut rodičům na schůzce dne 7.12. 2023 je zde INFORMACE ZE SCHŮZKY RODIČŮ VYCHÁZEJÍCÍCH ŽÁKŮ 7.12. 2023.

Ne všechny podrobnosti a odlišnosti, které  byly sděleny, lze popsat. Veškeré informace jsou na

https://www.prihlaskynastredni.cz/.

Situace rodičů je taková, že někteří budou moci podávat přihlášku elektronicky, jiní nikoli.

Těm, co ji nebudou moci podat elektronicky podat, i těm, co budou s elektronickým podáváním váhat, budeme ochotni pomoci.

V současnosti je důležité vybírat tři školy a tři obory, a pokud střední škola vyžaduje lékařské potvrzení o způsobilosti, být v kontaktu s lékařem, jestli zvolený obor potvrdí.

Mgr. Marie Zimmermannová

výchovná poradkyně pro 2.stupeň