INFORMACE PRO RODIČE VYCHÁZEJÍCÍCH ŽÁKŮ

Vážení rodiče,

předkládáme Vám nabídku učebních a studijních oborů a nabídku škol středního vzdělávání se zaměřením na sport. Více informací najdete zde:

STUDIJNÍ A UČEBNÍ OBORY 2024

STŘEDNÍ ŠKOLY SE SPORTOVNÍM ZAMĚŘENÍM

Mgr. Marie Zimmermannová

výchovná poradkyně pro 2.stupeň