„OBĚDY ZDARMA“ – POTRAVINOVÁ POMOC DĚTEM V ÚSTECKÉM KRAJI

Vážení rodiče, i v letošním roce je škola zapojena do projektu, na základě kterého mohou Vaše děti v případě, že jste příjemcem dávek hmotné nouze či máte dítě v pěstounské péči, odebírat obědy zdarma. Jedná se ale o nový projekt a nová jsou i pravidla. Pokud chcete obědy odebírat, musíte vyplnit čestné prohlášení, to si nechat potvrdit na ÚŘADU PRÁCE a takto potvrzené odevzdat ve škole. Formulář čestného prohlášení je níže stažení. Dále si ho můžete v papírové podobě vyzvednout na vedení školy od pondělí 28. 8. 2023 a zároveň je v pondělí 28. 8. 2023 ráno bude na sídlišti rozdávat pan David Ferko a další zaměstnanci školy. Teprve poté, co škola potvrzené čestné prohlášení obdrží, může Vaše dítě obědvat. Toto potvrzení pak platí na celý školní rok. Co bylo loni, už neplatí, nic se automaticky neprodlužuje a neznamená to, že kdo měl obědy loni, musí je mít i letos.

Mgr. Karel Bendlmajer

ředitel školy

Čestné prohlášení k dotačnímu programu „Potravinová pomoc dětem v Ústeckém kraji“ najdete zde:

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ K DOTAČNÍMU PROGRAMU POTRAVINOVÁ POMOC DĚTEM V ÚSTECKÉM KRAJI