INFORMACE PRO RODIČE VYCHÁZEJÍCÍCH ŽÁKŮ

Vážení rodiče,

přihlášky na střední školy (dětem byly předány s potvrzeným prospěchem  dne 10.2. 2023 ) musíte s případným lékařským potvrzením doručit středním školám nejpozději do 1.3.2023.

Mgr. Marie Zimmemrannová

výchovná poradkyně pro 2.stupeň