INFORMACE PRO RODIČE VYCHÁZEJÍCÍCH ŽÁKŮ

Vážení rodiče,

obdrželi jsme informaci ze Střední školy obchodu, řemesel a služeb, Keplerova 315/7  v Krásném Březně, že škola je  dočasně z důvodu rekonstrukce přesunuta na jinou adresu (uvedeno níže). Přihlášky na  tuto střední školu prosím doručujte na novou adresu. Termín doručení je do 1. 3. 2023.

Výukové středisko Keplerova je od 9.1.2023 do odvolání přesunuto do budovy „Zelené školy“ (Velká Hradební 424/13, 400 01 Ústí nad Labem-centrum).

Mgr. Marie Zimmermannová

výchovná poradkyně pro 2.stupeň