ORGANIZACE VÝUKY NA 2.STUPNI V PONDĚLÍ 20. 12. 2021

Dobrý den, organizace výuky na 2.stupni v pondělí 20. 12. 2021 bude vypadat následovně:

  1. JE ZRUŠENA ODPOLEDNÍ VÝUKA VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ.
  2. VŠECHNY TŘÍDY 2.STUPNĚ BUDOU MÍT VÝUKU DO 13:30 HODIN.
  3.  6. VYUČOVACÍ HODINU BUDOU VE TŘÍDÁCH TŘÍDNÍ UČITELÉ A TATO HODINA JE URČENA K ROZDÁVÁNÍ DÁRKŮ.

František Bret