ORGANIZACE VÝUKY OD PONDĚLÍ 21. 6. 2021

ORGANIZACE VÝUKY – v pondělí 21. 6. 2021 se koná pedagogická rada a z tohoto důvodu se tento den ruší odpolední výuka volitelných předmětů, následně se pak ruší i odpolední výuka ve čtvrtek 24. 6. 2021, do čtvrtka 24. 6. 2021 probíhá výuka dle rozvrhu, od pátku 25. 6. 2021 do úterý 29. 6. 2021 se žáci 1. stupni vyučují v rozsahu 4 vyučovacích hodin (do 11:40 hodin) a žáci 2.stupně v rozsahu 5 vyučovacích hodin (do 12:35 hodin). Rovněž probíhají různé třídní akce, o kterých Vás budou informovat třídní učitelky.

František Bret