OPATŘENÍ VZHLEDEM KE ZHORŠUJÍCÍ SE EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACI

Vážení zákonní zástupci, žáci, zaměstnanci školy,

vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci a rekordním nárůstům nových případů bude od čtvrtka 10.9.2020 platit povinnost nosit roušky ve vnitřních prostorách budov v celém Česku. Ve škole se to týká společných prostor, např. vestibulu u hlavního vchodu, šaten, chodeb, WC, školní jídelny a dalších prostor. ŽÁK BEZ ROUŠKY NEBUDE DO ŠKOLY VPUŠTĚN!!! Prosím, poučte žáky, jak zacházet s rouškou a kde ji používat. Rovněž je nutné dodržovat další důležitá opatření jako je dodržování rozestupů, dezinfekce, časté větrání a hygiena rukou.

Mgr. Karel Bendlmajer                                                                                                      ředitel školy