ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021

Vážení rodiče, milí žáci, v úterý 1. 9. 2020 zahájíme v 8:00 hodin školní rok a škola bude fungovat v běžném režimu.

Žádáme rodiče, aby přišli doprovodit prvňáčky v co nejmenším počtu a nebrali s sebou rizikové členy rodiny.

Rodiče žáků vyšších ročníků žádáme, aby do budovy školy nevstupovali.

Žákům budou sděleny informace k organizaci výuky v prvním týdnu a tyto informace samozřejmě zveřejníme i zde, na webových stránkách školy. Další informace (sady sešitů, prodej papírenského zboží, obědy…) již najdete v předchozích příspěvcích.